Evlilik Öncesi Alınan Gayrimenkuller Eşe Miras Kalır mı?

Evlilik birliğinin ölüm nedeniyle sona erdiği durumlarda, sağ kalan eşin miras hakları devreye girer. İki evlilik yapmış olan miras bırakanın mallarının paylaşımında evlilik esnasında alınan mallar ve evlilik öncesinde alınan mallar farklı olarak değerlendirilir.

Evlilik Öncesi Alınan Gayrimenkuller Eşe Miras Kalır mı?

Yasaların ikinci eşe ayırdığı miras payı dörtte bir oranındadır. Çocuklar için ise, dörtte üç oranında miras payı belirlenmiştir.

Mal rejimi tasfiyesi sağ kalan eş ve ölen eş arasındaki mal paylaşımıdır. Edinilmiş mallara katılım ortaklığı ölüm halinde sona erer.

Sağ kalan eşin mal rejimi tasfiyesinden alacağı katılım hakkı parasal bir haktır. Ancak katılım alacağı ile miras payı farklı şeylerdir.

İkinci evlilikte de evlilik süresince edinilmiş malların yarısı sağ kalan eşe katılım alacağı olarak aktarılır.

Miras bırakan vefat ettiği sırada kiminle evliyse edinilmiş mal paylaşımı o eşin hakkıdır. Diğer miras paylaşımı mal rejimi tasfiyesinden sonra yasal mirasçılarla yapılır.

Mal Rejimi Tasfiyesi Nedir?

Evlilik birliği eşlerin hayatın her alnında ortak olduğu resmi bir kurumdur. Mal rejimi evlilikte edilen malların iki taraf arasında eşit olduğunu ifade eden hukuki düzenlemedir.

Mal rejiminin tasfiyesi iki taraflı nakdi mal paylaşımıdır. Eşin vefatı halinde sağ kalan eşin her şeyden önce mal rejimi tasfiyesi talep etmesi gerekir.

Eşler evlilik öncesinde ya da sonrasında farklı bir mal rejimi belirlemişse yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılım rejimi olarak kabul edilir.

Sağ kalan eş katılma alacağı hakkını eşin ölümünden sonra talep edebilir. İkinci evlilikte de mal rejimi tasfiyesi aynen uygulanır.

Edinilmiş mallar eşler arasında yarı yarıya olacak şekilde tasfiye edilir. Eşlerden birinin ölümü halinde mal rejimi sona erer.

Mal paylaşımından elen nakdi alacak edinilmiş mallar katılım alacağı olarak sağ kalan eşe ödenir.

Sağ Kalan Eşin Hangi Mallar Üzerinde Hakkı Vardır?

Evlilik birliği sürerken vefat eş ile sağ kalan eş arasında edinilmiş mallar paylaşılır. Edinilmiş mallar evlilik süresince elde edilen mallar ve gelirlerdir.

Vefat eden eşin kayıtlı edinilmiş mallarının yarısını sağ kalan eş talep edebilir. Sağ kalan eşin talep edebileceği ortak sayılan edinilmiş mallar şunlardır;

-- Çalışmasının karşılığı olan maaş, ücret vs.

-- Sosyal güvenlik kuruluşları tarafından yapılan her çeşit ödemeler,

-- Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminat,

-- Kişisel mallardan gelen gelirler (kira ya da faiz gelirleri gibi),

-- Edinilmiş malların yerine geçen değerler, şeklindedir.

T-HOS 

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 03:29
YORUM EKLE