banner53

Evlatlıktan Men Edilen Kişiye Miras Kalır mı?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Eşimin ilk evliliğinden 2 kızı vardı. Benimle olan evliliğinde çocuğumuz olmadı. Eşim çalışmayan ev hanımıydı, 2020 Mart’ta öldü. İlk dairemizi benim kazancımla 1995’te aldık. Eşim adına tapu ettik. İkinci evi 2019’da emeklilik ikramiyemle aldım, onu da yarı yarıya tapu ettik. Eşimin bir kızı hak iddia etmiyor, diğer kızı hak iddia ediyor. Hak iddia eden kızını eşim şahitler huzurunda evlatlıktan men etmişti, mirasından bir şey verilmemesini vasiyet etmişti. Anne kız ilişkileri yoktu. Bu hali ile bu kız annesinin malında hak iddia edebilir mi?" sorusunu cevapladı.

Evlatlıktan Men Edilen Kişiye Miras Kalır mı?

Okuyucumun anlattığı olaya iki cepheden bakmam gerekecek. Birincisi, bu kızın miras payı var mı, yok mu? Okuyucumun anlattığı olayda vefat eden eşin bir adet tek başına malik olduğu daire, bir adet de yarı hissesine sahip olduğu daire var. Kayden bakıldığında bu malvarlığı mirasa konu olacak.

Üstelik çocukların miras payı sağ kalan eşten yani okuyucumdan daha büyük. Okuyucum bu malvarlığının dörtte birine sahip olacak ama ilk eşten olan iki çocuğun yasal miras payı dörtte üç olacak. Bu dörtte üçün yarısı mirastan pay isteyen bu evlada ait olacak. Bu paya sahip olması için mutlaka annesi ile arasının iyi olması gerekmiyor, evlat olması yetiyor.

Geleyim olayın ikinci cephesine. Anne hayatta iken bu kıza mirastan pay verilmemesini istemiş. Bizim kanunlarımızda mirasçılıktan çıkarma (ıskat) diye bir uygulamaya imkan tanınmıştır ama bunun için bazı şartlar aranır, bunlar miras bırakana karşı ağır bir suç işleme, ağır ihmal vs. gibi nedenlerin varlığıdır.

Sadece görüşmeme, uzak durma ıskan nedeni olmaz. Sonra annenin bu kıza mirasından pay verilmemesini söylemesi de bir vasiyetname değildir.

Evet hukukumuzda sözlü vasiyet diye bir uygulama vardır ama şartları son derece sıkıdır. Yani kısaca söylemem gerekirse ölüm tehdidi altında yapılan vasiyetname olmalı ve bu tehdit kalktığı anda bu vasiyete tanık olanlar durumu derhal yetkili mercilere bildirmelidirler. Sözlü vasiyet böyle geçerlidir.

Dolayısı ile oturduğun yerde eşe dosta söylenen söz, sözlü vasiyetname olarak kabul edilmez.

Bunun dışında vasiyetname ya el yazısı ile yazılıp saklanmalı ya da notere gidilerek resmi vasiyetname dediğimiz şekilde yapılmalıdır. Olayda böyle bir vasiyetname yok.

Böyle bir vasiyetname olsa dahi sadece tasarruf nisabı dediğimiz saklı pay dışındaki bölüm vasiyet edilebilir, evladın saklı payı bulunduğu için saklı payına dokunulamaz.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER