Evinize Balkon Yaptırabilir misiniz?

Projede olmayan ve bina iskanı balkonsuz şekilde alınan konutlara, gerekli izinler ve ilgili prosedürler takip edilerek sonradan balkon eklenebiliyor. Ama komşularınızın olurunu ve belediyeden ruhsat almak şartıyla.

Evinize Balkon Yaptırabilir misiniz?

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun Yazısı...

İzin alınmadan yapılırsa, komşularınızdan birinin şikâyeti üzerine ekstra balkonunuz kaçak diye yıkılır. Aynı zamanda para cezası da kesilir. Emeğiniz ve paranız boşa gider.

Yeni Aldığınız Eve Ek Bölümler Yaptırabilirsiniz

Apartmanlarda belediyelere yıkım hakkı doğmayacak şekilde, kaçak sınıfına girmeyecek balkon gibi ek bölümler ve yapısal değişiklikler yapmak mümkün.

Ancak bunun için ilgili İmar Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) kapsamında gerekli izinlerin alınması ve müracaatların yapılması gerekiyor.

Çünkü iskânlı bir yapıda onaylanmış mimari projeye uymayan, izinsiz yapılmış herhangi bir inşaat “kaçak sınıfına” girer ve yıktırılabilir.

Binalarına mimari projede olmayan ek bölümler yaptırmak isteyenlerin izlemesi gereken prosedür mevzuata göre şöyle:

Komşuların İzni Alınır

Mimari projenin de uygun olması koşulu ile eve ya da farklı amaçla kullanılacak herhangi bir binaya ekstra balkon gibi bölümler yaptırılabilir.

İlk yapılması gereken şey komşularınızdan izin almak.

Çünkü Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Bağımsız bölüm ilavesi” başlıklı 44. maddesine göre binada gerçekleşecek yapısal değişiklikler için kat maliklerinden “olur” almak ön şart.

Kat malikleri kurulu toplanarak, binaya ek balkon yaptırılması konusunda oybirliği ile karar alacak.

Kat İrtifakı Tescili

Bu kararın ardından ise KMK hükümleri ışığında bağımsız alanların tümünün yeni eklenen bu alanla (ek balkon) birlikte yeniden hesaplanması gerekiyor.

Ekleme yapılan bölüm üzerinden kat irtifakı yeniden hesaplanacak. Kurulan yeni kat irtifakının tescili de yapılacak.

Belediyeye Başvuru

Kat maliklerinin onayı ve kararın verilmesinden sonra bağlı bulunulan belediyeye başvuru yapılacak.

Ek balkon için bağlı bulunan belediyeye başvuru ve ruhsat alınması diğer bir şart. Bu izin ve ruhsatın da alınmasının ardından ek balkon inşaatı yapılabilir.

Ruhtsız Balkon Yıktırılır

Okurum G.D. gibi komşu izni ve belediyeden ruhsat alınmadan ek balkon yapılırsa ne olur?

İnşaat izinsiz olduğu için kat maliki diğer komşularınızın hem belediyeye şikâyet hem dava açma hakkı doğar.

Balkon “kaçak” diye İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri uyarınca yıkılabilir. Para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz.

İzinsiz yapılaşmada belediyenin tespiti ya da komşulardan birinin şikâyeti sonucu bu cezaların tümü uygulanabilir.

Bu nedenle binaya ek balkon yaptıracaksınız yasal prosedürleri mutlaka yerine getirin. Emeğiniz de paranız da boşa gitmesin.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021, 04:06
YORUM EKLE