banner53

Eski Binalara İskan Alınır mı? İskanı Olmayan Binanın Satışı

Oturma ruhsatı olarak da bilinen iskan, inşaatı tamamlanan binalara verilir. İskanı olmayan konutlarda oturulmasına izin verilmez. İskanın alınabilmesi için yapı ruhsatı alındıktan sonra en geç 2 sene içerisinde başlamış ve 5 sene içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir. İskan, şartlar yerine getirildikten sonra gerekli evraklarla taşınmazın bağlı olduğu belediyeye başvurularak alınır.

Eski Binalara İskan Alınır mı? İskanı Olmayan Binanın Satışı

İSKAN NASIL ALINIR?

İskan almak için yapı ruhsatı başvurusunda belirlenmiş proje ve onaylanmış şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Örneğin otopark alanı hazırlanmamış bir binaya veya kanalizasyon altyapısı tamamlanmamış bir binaya iskan alınamaz.

Binanın tüm şartlara uygun yapılmış olması da yeterli değildir, aynı zamanda inşaat sürecinde belediyeye yatırılmış olması gereken harçların ve sigorta primlerinin de zamanında yatırılmış olması veya yatırılmadıysa cezaları ile birlikte iskan belgesi alımı başvurusundan önce yatırılması gerekir.

İskan belgesi nereden alınır sorusunun cevabı müteahhidin veya yetki verdiği kişinin dilekçe ile ilgili belediye imar müdürlüğüne başvurması gerekir.

Bu başvuru için ön şart binanın onaylı projeye uygun bir şekilde tamamlanmış olmasıdır. Başvuru yapılmasının ardından bir aylık süre içerisinde belediyeden bir teknik yetkili inşaatı yerinde ziyaret ederek inşaatın ruhsatındaki projeye göre iskana uygunluk durumunu belirler.

Bu sürecin ardından teknik raporların hazırlanması için inşaat firması ilgili bölgenin elektrik, su, telekomünikasyon ve sivil savunma müdürlüklerine başvurularını yaparak gerekli belgelerin hazırlanmasını sağlar.

Sürecin son adımı olarak da tüm belgelerin belediyeye sunulması sonrasında yetkililer tüm bu raporları ve belgeleri inceleyerek bir problem bulmadıkları taktirde yapı kullanma izni raporunu hazırlarlar.

İSKANI OLMAYAN EV ALINIR MI?

İskanın alınması inşaatı yapan müteahhidin sorumluluğunda olan bir konudur. Eğer inşaatın tamamlanması sonrasında müteahhit iskanı almıyor ise eski kat malikleri veya arsa sahibinin inşaatı yapan firmaya karşı dava açma hakkı doğar.

İskanı olmayan binada yaşam başladığı halde oturma izni alınamadı ise bu durumda bina ayıplı olarak değerlendirilir.

İnşaatı tamamlandığı halde iskanı alınmamış bir binada eğer iskan alınmasını engelleyen bir durum var ise bu binadan alınacak dairelerde mutlaka gerekli incelemeler ve araştırmalar yapılarak neden iskanın alınamadığı belirlenmeden daire alımını yapmamak gerekir.

Eğer iskanın alımı süreci başlatılmış ve belediye yetkilileri tarafından iskanın alınmasını engelleyecek bir yapı tatil raporu yazılmamış ise iskanı çıkması bir süre zaman alabilir ve beklenen bir durumdur.

İskansız ev alınır mı sorusunun yanıt bulmak için iskan olmazsa ne olur konusunu anlamakta fayda var.

Riske girmemek için iskanı olmayan bina satın olmaması en doğru tercih gibi görünüyor.

İSKAN ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER

Öncelikle yapı kullanım izin belgesi nereden alınır sorusunun cevabına değinmek doğru olur. Yapı kullanım izni belgesinin alınması sürecinde inşaatın yapıldığı belediyenin imar müdürlükleri sorumludur ve başvurular bu kanal üzerinden şahsi başvuru ile yapılmaktadır.

Bunun yanında iskan belgesi alınması sürecinde tek başvurulacak mercinin belediye olmadığı ve bunun dışında elektrik idaresi, su idaresi, SGK, itfaiye, sivil savunma gibi kurumlara başvurarak gerekli belgelerin alınması gerektiğini unutmamak gerekir.

Aşağıda belirtilen belgeler belediyeden belediyeye değişiklik gösterebileceğini dikkate alınız

Kesin listeyi öğrenmek için belediyelerin imar müdürlüklerine başvurmak yerinde olacaktır.

-- Başvuru dilekçesi

-- Mimari müracaat formu

-- Isı yalıtım belgesi

-- Yapı denetim sertifikası

-- İş bitirme tutanağı

-- Hakediş raporu

-- İSKİ iskana uygunluk raporu

-- SGK iskan raporu

-- İtfaiye iskan raporu

-- Sivil savunma müdürlüğü uygunluk yazısı

-- Harç ücretleri makbuzları

-- Asansör ruhsatı

-- İnşaat ruhsatı fotokopisi

-- Enerji kimlik belgesi

-- Röperli kroki

-- Fen işleri müdürlüğü uygunluk yazısı

İSKAN NASIL SORGULANIR?

Hali hazırda bitmiş olan herhangi bir binanın belediyece verilmiş kullanım/oturum izni yani iskan belgesinin olup olmadığını öğrenmek amacıyla İmar Müdürlükleri’nde yapılan sorgulamadır.

ESKİ BİNALARA NASIL İSKAN ALINIR?

Eski binalara da iskan almak mümkündür. Eski bir yapıya iskan almak için gerekli şartların yerine getirilmiş olması ve istenen evraklarla iligi belediyeye başvuru yapılması gerekir.

Eski binaya iskan almak için gerekli belgeler şu şekilde;

-- Yapı kullanma dilekçesi

-- Vergi Dairesi ile ilişik kesme belgesi

-- Bağlı bulunulan su dairesinden dış kanal belgesi

-- Yapı Denetim Kuruluşu tarafından onaylanmış rapor

-- Cepheyi tam olarak gösteren 13x18 cm fotoğraf

-- Çevre ve Emlak vergisi borcu olmadığını gösteren belge

-- Proje müelliflerinin raporu 

-- Tapu kayıtlarının onaylı belgeleri
 

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 06:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER