Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, binaların enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi, A'dan G'ye kadar binaların enerji performans sınıflandırmalarını belirtir. 50 metrekare üzerindeki Türkiye'deki bütün binalar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmeyen yeni binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilmez. Belge, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi aşamasında ilgili idarelere sunulur.

Yeni binaların enerji kimlik belgesi sınıfı, en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak değerlendirilir.

YORUM EKLE