Emlak Beyan Değeri Ne Demek?

Kayıtlı değer olarak da bilinen emlak beyan değeri, kanuna göre bildirim dönemleri içerisinde gayrimenkul sahibinin ya da hissedarların belediyelere verdikleri emlak bildirimlerinde yer alan değeri ifade eder.

Emlak Beyan Değeri Ne Demek?

EMLAK VERGİSİ

1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu uyarınca arazi, arsa ve binalar için belediyelere emlak vergisi ödenir. Emlak vergisi tutarının tespitinde taşınmazların asgari rayiç bedelleri esas alınır. Arsalar için rayiç bedelin %6’sı, konutlar için %2’si işyerleri için %4’ü hesaplamaya dahil edilir. Emlak vergisi ödemeleri taksitli olarak yılda 2 defa, taksitsiz ise de tek seferde yapılır.

EMLAK BEYAN DEĞERİ NEDİR?

Kayıtlı değer olarak da bilinen emlak beyan değeri, kanuna göre bildirim dönemleri içerisinde gayrimenkul sahibinin ya da hissedarların belediyelere verdikleri emlak bildirimlerinde yer alan değeri ifade eder. Vergi Kanunu’nun 10. maddesine göre emlak vergisi, mükelleflerin yazılı bildirimleri üzerinden tahakkuk ettirilir.

EMLAK BEYAN DEĞERİ HESAPLAMA

Bina vergilerinde bakanlıklarca belirlenen ve ilan edilen metrekare başına inşaat maliyet bedelinin yanı sıra arsa ve arsa payı gibi değerler dahil edilerek hesaplama yapılır. Kanuna göre bina vergisi, binanın inşa maliyetinden daha düşük olamaz. Mükelleflerin emlak bildirimini düşük yapmaları durumunda, idare emlak değerini tahakkuka esas alınacak şekilde yükseltir ve bunu mükellefe bildirir.

DEĞERİ YÜKSELTME

Emlak beyan değeri mükelleflerin beyanları doğrultusunda yapılır. Beyanın düşük gösterildiği ve gerçek değerine yükseltilmesinin talep edildiği hallerde. VUK’na göre yeni değer pişmanlıkla beyan edilebilir. Zamanında ödenmemiş harçlar ve diğer alacaklar için pişmanlık zammı işletilir.

EMLAK BEYAN DEĞERİ ÖPRENME

Arsa ve arazi metrekare birim değerlerine ilişkin il ve ilçe bazında sorgulamalar Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi olan intvd.gib.gov.tr üzerinden yapılabilir.

EMLAK BEYANI NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi ödeyebilmek için bağlı bulunulan belediyeye emlak bildiriminde bulunulması gerekir. Emlak bildiriminde bulunmak için emlak bildirim formu doldurularak, tapu fotokopisi, yapı izni, adres, ikamet ve kimlik bilgileri ile başvuru yapılır.

YORUM EKLE