Ecrimisil Nedir? Ecrimisil Nasıl Hesaplanır?

Bir taşınmazın sahibinin izni olmadan bir başkası tarafından kullanılmasına ecrimisil denmektedir. Ecrimisil (haksız işgal tazminatı), mala sahip olan kişinin veya idarenin zararı uğradığına bakılmaksızın talep edilebilen bir tazminat türüdür.

Ecrimisil Nedir? Ecrimisil Nasıl Hesaplanır?

Bir bir apartman ya da sitede ecrimisilden söz ediliyorsa anlaşılması gereken bu alanlarda ortak kullanıma açık olan bölümlerin paydaşlarının rızası dışında kullanımı ya da kiralanması söz konusu olmaktadır.

Eğer ecrimisile konu olan mal arsa veya tarla ise; malın sahibinin bu alanları kullanması engelleniyorsa arsa veya tarladan tamamına ilişkin ecrimisil uygulanır.

Ecrimisil Uygulama

Ecrimisil davası açmak için öncelikle işgalci durumunda olan kişi veya kuruma ihtarname çekilmesi gerekmektedir. Bu ihtarnamede durum açıkça belirtilmelidir.

Daha sonra davaya konu olan taşınmazın taşınmazın bulunduğu ildeki asliye hukuk mahkemelerine başvurarak davanın açılması gerekmektedir.

Dava sürecinde mahkeme tarafından görevlendirilmiş bilirkişiler davaya söz konusu olan taşınmazın kira değerini tespit ederler.

Belirlenen bu tutar tazminat olarak istenir. Davalar en fazla 5 yıl süreli geriye dönük olarak açılabilir.

Ecrimisil davalarının açılabilmesi için şu şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir:

Taşınmaz malın izinsiz bir şekilde kullanılıyor ya da kullanılmış olması

Taşınmaz malın üzerine izinsiz bir şekilde inşaat yapılması

Kiralanan bir taşınmazda kira süresinin dolmasına rağmen sözleşme yenilenmeden kullanılmaya devam edilmesi

Kamu hizmetlerinde kullanılan bir malın veya tahsis edilmiş bir konu taşınmazın izinsiz olarak kullanılması

Ecrimisil Tazminatı Hesaplama

Ecrimisil bedeli belirlenirken kıstas olarak bazı noktalar alınmaktadır. Bu noktalar;

Gerçek mülk sahibinin gördüğü zarar

İşgalcinin o mülkü kullanımı sayesinde kazandığı gelir.

Eğer ecrimisil tespiti hazinemülklerine karşı yapılacaksa o zaman dikkate alınan kıstaslar şunlar olmaktadır:

Hazine mülkünün fiyatı ve değeri işgalden nasıl etkilendiği

Mülkün durumu

Mülke sahip olduğu alan

Mülkün niteliği

Eğer işgal edilen mülk tarım arazisi niteliğinde ise elde edilecek tarımsal verimlilik

Mülkün sahip olduğu altyapı

Mülkün işgal edilmeden önceki ve şu anki duruma arasındaki ekonomik farklılıklar

Mülkün işgal edilmemesi durumunda mülk sahibinin elde edebileceği gelir

Mülkün rayiç bedeli

Ecrimisil İle Kira Bedeli Arasında Bulunan Farklar

Ecrimisil ile kira bedeli arasındaki en temel fark; kira bedeli almak için kira sözleşmesi yapılırken ecrimisilde herhangi bir gelir bulunmamaktadır

Kira bedelleri belirlenen periyotlarda düzenli olarak alınmaktan buna karşılık ecrimisil bedelleri dava sonucunda geriye dönük alınmaktadır.

Kira ödemesi yapılmaması durumunda uygulanacak kanun ecrimisil değil icra ve iflas kanunu olmaktadır.

kira konusunda herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda adli yargıya başvururken ecrimisil ücretinin alınması için adli yargıya vurulması gerekmektedir.

Kaynak: Milliyet

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021, 03:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER