Çocukların Mirastaki Saklı Payları Ne Kadar?

Saklı pay, bazı mirasçılara tanınmış olan ve üzerinde miras bırakanın tasarruf edemediği miras hissesini ifade eder. Miras bırakan saklı payların dışında kalan miras mallarını ölmeden önce satabilir, bağışlayabilir ya da vasiyetnameyle istediği bir kişiye bırakabilir. Ancak saklı paya dokunamaz.

Çocukların Mirastaki Saklı Payları Ne Kadar?

Miras bırakanın çocukları için miras payının yarısı, anne ve babadan her biri için miras payının dörtte biri, sağ kalan eş için anne baba veya çocuklar ile mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde miras payının dörtte üçü oranındaki haklarının miras bırakan tarafından vasiyetname ya da başka ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir kişi veya kuruma bırakılamaması durumuna saklı pay denir.

Kimlerin Mirasta Saklı Payları Vardır?

Kanunumuza göre, saklı paylı mirasçılar birinci zümrede miras bırakanın altsoyu ( birinci zümrenin tamamı) yani çocuklar, torunlar, torun çocuklarıdır. İkinci zümrede ölenin ana ve babası saklı pay sahibidirler.

Buna karşılık, kardeşlerin, kardeş çocuklarının saklı payları yoktur. Üçüncü zümrede saklı paylı mirasçı yoktur. Kanunumuz bunların dışında sağ kalan eşe de saklı pay tanımıştır.

Saklı Pay Oranları

Saklı paylı mirasçılar altsoy ( çocuklar, torunlar, torun çocukları..), anne, baba ve sağ kalan eştir.

Altsoyun saklı pay oranı yasal miras payının yarısıdır. Anne ve babanın saklı pay oranı yasal miras payının dörtte biridir.

Sağ kalan eş altsoy ile mirasçı olmuşsa yasal miras payının tamamı saklı payıdır.

Sağ kalan eş anne ve baba ile mirasçı olmuşsa yasal miras payının tamamı saklı payıdır.

Sağ kalan eş tek başına veya büyük anne ve büyük babalar ile mirasçı olmuşsa yasal miras payının dörtte üçü saklı payıdır.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021, 03:39
YORUM EKLE