Çalışmayan Eşe Ne Kadar Miras Kalır? Eşin Miras Payı Nasıl Belirlenir?

Eşin miras hakkı Türk Medeni Kanunu’muzun 499.maddesi ile belirlenmiştir. Peki kanuna göre çalışmayan eşe mirastan ne kadar pay düşer?

Çalışmayan Eşe Ne Kadar Miras Kalır? Eşin Miras Payı Nasıl Belirlenir?

Eşlerin miras hakkına sahip olabilmesi için ölüm anında hukuken korunmakta olan evlilik birliğinin sürüyor olması gerekir, yani boşanmış olan eşlerin birbirlerinin mirasları üzerinde hakları bulunmuyor.

Evlilik devam ederken eşlerden birinin vefatı halinde sağ kalan eş miras payını talep edebilir.

Türk Medeni Kanununa göre mirasçılardan her biri miras payını talep etme hakkına sahiptir.

Eşin miras payının belirlenmesinde kanunda yer alan düzenlemeler şöyledir:

Sağ kalan eş, miras bırakanın alt soyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın 4'te 1'ini alır.

Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile mirasa ortak olan eş mirasın yarısını alır.

Büyük ana ve büyük baba ve onların çocukları ile birlikte mirasa ortak olan eş mirasın 4'te 3'ünü alır.

Miras bırakanın eşi dışında mirasçısı yoksa eş bütün mirası alma hakkına sahiptir.

Eşin Miras Payı

Her şeyden önce eşler arası mal rejiminin tasfiyesinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Mal rejiminin tasfiyesinde yapılan hesaplamalar diğer eşe verilecek olan artık değerin yarısını ortaya koyar.

Mirasçıların miras paylarının belirlenmesi için mal rejiminin tasfiye edilmesi şarttır.

Edinilmiş mallara katılma rejimi ölüm nedeniyle sonlandığında sağ kalan eşe katılma alacağı nakit olarak ödenir.

Bununla birlikte kanundaki koşulların yerine getirilmesi halinde aile konutu ve ev eşyası üzerinde sağ kalan eş ayni hak talep edebilir.

Eşler arasındaki mal rejimi tasfiyesi yapıldıktan sonra mirasçılar tanımlanır ve miras paylaşımı yapılabilir.

Kimlerin yasal mirasçı olduğu belirlendikten sonra sağ kalan eşin hangi zümreyle mirasa ortak olduğu tespit edilir. Önce mal rejimi tasfiyesi talep edilir sonrasında mal paylaşımı talep edilir.

Sağ Kalan Eş Ne Yapmalı?

Türk medeni kanuna göre evlilik birliğinin devamı süresince elde edilmiş malların yarısı üzerinde diğer eşin alacak hakkı vardır.

 Önceden çalışmayan kadın eş diğer eşin mirasından faydalanamıyordu, ama yıpranma payı ve eş işleri göz önünde bulundurularak bu mağduriyetin giderilmesi ve daha hakkaniyetli ve emeğe olan saygı duyulmasından hareketle yeni bir sisteme geçilmiştir.

Eşlerden herhangi birinin çalışmaması ya da katkıda bulunmaması miras payında bir etki etmeyecektir .

Mirasçı konumundaki sağ kalan eş her şeyden önce edinilmiş mallara katılma rejimini talep etmek için Aile Mahkemesi’nde dava açmalıdır.

Sağ kalan eşin mal rejimindeki katılma hakkı mirasçılık hakkından farklı olarak sahip olduğu haklardır.

Mal rejimi tasfiyesi Aile Mahkemesi tarafından mirasın tasfiyesi ise Sulh Mahkemesi tarafından yapılır.

Mal tasfiyesi hesaplanması yapılıp, sağ kalan eş hakkını aldıktan sonra miras tasfiyesine katılmalıdır.

Sağ kalan eş aile konutunun mirastan düşülerek kendisine verilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Miras paylaşımından önce mal rejimi tasfiyesindeki haklarını ve aile konutu hakkını talep etmelidir.

Kaynak: T-Hos

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021, 03:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER