Boş Senete Atılan İmzanın Geçerliliği

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Annem için boş senede imza atmıştım. Annem 2016 yılında bir trafik kazasında öldü. Ağabeyim de bu senedin üzerini doldurup benim aleyhime kullandı. Yakın tarihte bir yazınızda menfi tespit davasından söz etmiştiniz. Bu durumdan ben bu yolla kurtulabilir miyim?" sorusunu cevapladı.

Boş Senete Atılan İmzanın Geçerliliği

Evet yakın zamanda menfi tespit davasından söz etmiştim. Hatırlanacağı üzere menfi tespit davası demek ‘borcumun bulunmadığının tespiti’ demektir.

Bu sadece bono borçluları için söz konusu değildir, sair borçlarla karşılaşanlar için ve hatta icra takibine muhatap olmuş ve takibi kesinleşmiş olanlar için de geçerlidir.

Olayı biraz daha ileri götüreyim. Kabul edelim ki bir icra takibine muhatap oldunuz, herhangi bir nedenle mesela itiraz müddetini geçirdiniz ve takip kesinleşti.

İddia olunan borcu ödemek mecburiyetinde kaldınız ama menfi tespit davası halen sürmekte. Bu halde dahi davanıza bakılır ama davanın adı değişir.

Bu durumda dava menfi tespit davası olarak değil ‘istirdat davası’ olarak devam eder. İstirdadın açılımı, 'ödediğim paranın iadesi davası' anlamındadır.

Yani dava para ödendiği için bitmez, hakkınızı alana kadar devam eder.

Okuyucumun meselesine gelince, doğrusu mesele incelemeyi gerektirir. Zira okuyucumun bahsettiği hususlardan biri, annesinin 2016 yılında vefatıdır.

Bu senet anneye teslim edildiğine göre 2016 yılı veya hatta daha önceki yıllara aittir. Şayet gerçek bu yönde ise bonoların takibe konu yapılabilmesi için üç yıl içinde takip konusu yapılması gerekir.

Oysa okuyucumun anlattığı tarihten bu yana en iyi tahminde beş sene geçmiş. Yani bononun, bonoluk vasfı kalmamış.

İkincisi, bu beş yılı bertaraf etmek için bononun üzerine düzenleme tarihi koyulmamış olabilir.

Bu halde de bono dediğimiz belge, bono vasfında değildir. Dolayısıyla bonolara özel takibe konu yapılamaz.

Bir de menfi tespit davasında bono üzerinde nakdi nedenle mi verildi yani para borcu için mi verildiği yoksa mali olarak mı borçlanıldığı yazar.

Yani mal alım satımı nedeniyle mi borçlanıldığı belirtilir. Bunların ortada olmayışının ispatı, borcun da bulunmadığının ispatı olabilir.

Yani ‘olayın incelenmesi gerekir’ deyişimin nedeni, işte bunlardır. Şayet okuyucum bu bono nedeniyle takibe muhatap olursa, bir meslektaşımın yardımını almasında büyük yarar vardır.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021, 07:33
YORUM EKLE