Boş Daire için Ortak Gider ve Aidat Ödenir mi?

İçinde ev sahibi ya da kiracının bulunmadığı boş daire için aidat verilir mi? Ev sahibi evi kullanmadığını gerekçe göstererek aidat ve ortak gider ödememeyi talep edebilir mi?

Boş Daire için Ortak Gider ve Aidat Ödenir mi?

Evin boş ya da dolu olması aidat ya da ortak gider ödeyip ödememeyi etkilemiyor. Ev kullanılsa da kullanılmasa da ev sahibinin site veya apartmanın giderlerine ortak olması gerekiyor.

Kat Mülkiyeti Kanunun 20. Maddesi:

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: 

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; 

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; (1) Katılmakla yükümlüdür. 

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. (1) Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021, 03:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER