Borçlunun Miras Payına İcra Gelir mi?

Anne babadan çocuklara intikal eden miras mallara haciz uygulanır mı? Borçlu kişiye ait miras mallar hisseli ise icra gelir mi?

Borçlunun Miras Payına İcra Gelir mi?

İcra İflas Kanununa göre tebligatın yapıldığı adres borçlunun ilk haciz yapılacak yeri olarak belirlenir.

Tebligat adresinde bulunamaz, taşınmış gibi bir durum söz konusu olursa adres tespiti yapılarak bulunduğu yerlere hacze gidilir. 

Borçlunun varis olduğu taşınır/taşınmaz mallarına da haciz işlemi hissesi oranında haczedilir.

Gerekirse alacaklı haczedilen kısmın satışını icra mahkemesinin kararına göre ortaklığın giderilmesi ya da elbirliği ile mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi davasını açarak arkasından satışını isteyebilir.

Eğer reddi miras yapılırsa üzerinde mal varlığı olmayacağı için babadan kalan malın üzerine haciz yapılamaz.

Ancak miras reddi için süre, yasal mirasçıların mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren 3 aydır. 

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021, 03:31
YORUM EKLE