Binadaki Ahlaka Aykırı Davranışlar Nereye Şikayet Edilir?

Kat Mülkiyeti Kanunun 18. maddesine göre ister kiracı, ister üç okurum gibi ev sahibi olsun, komşular “birbirlerini rahatsız etmemek, doğruluk kaidelerine uymak, haklarını çiğnememek, yönetim planına uymakla” yükümlüler. Bu kanuni bir zorunluluk.

Binadaki Ahlaka Aykırı Davranışlar Nereye Şikayet Edilir?

 “Rahatsızlık”, kişiden kişiye değişen soyut bir kavram olmakla birlikte Yargıtay uygulamasıyla kriterleri belirlenmiş durumda.

Belli bir seviyenin üzerine çıkan ses ve gürültü, ısı, soğuk veya koku, kat maliklerinin can ve mal güvenliğini tehdit eden veya örf, adet ve ahlak kurallarına aykırı tutum ve davranışlar “rahatsızlık verici” kabul ediliyor.

Kötü komşuyla mücadelede yapabilecekleriniz sırasıyla şöyle:

“Komşuluk hukuku” çerçevesinde önce nezaketle siz uyarın.

Yöneticinizle iletişime geçin. Sorunun apartman kuralları çerçevesinde çözmesini talep edin. Yönetim, KMK’dan doğan kurallara uymayan komşuya “yazılı ihtarname” gönderebilir.

Kiracı ise ev sahibi ile iletişime geçin. Kiracısının apartman kurallarına uygun davranmasını sağlamasını isteyin.

Polise Şikayet Edin

“Uyarı” işe yaramazsa, kolluğa şikâyet edin. Kabahatler Kanunu’na göre gürültü yapan ve rahatsız eden komşuya idari para cezası veriliyor. Bu ceza katlamalı uygulanıyor.

Mahkemeye Başvurun

Para cezası çözüm olmazsa, oturduğunuz yer sulh hukuk mahkemesine başvurabilirsiniz.

Bilirkişi incelemesiyle o komşunun verdiği rahatsızlık kanıtlanırsa, tedbir kararı verilir.

Davayı bireysel ya da avukatınız kanalıyla harç ve masrafları ödeyerek açabilirsiniz.

Savcılığa Bildirin

Tedbir kararına rağmen komşunuzun verdiği rahatsızlık sürerse, savcılığa gidin.

TCK’nın 123. maddesindeki, “huzur ve sukûnu bozmak suçu” işlendiği iddiasıyla şikâyetçi olabilirsiniz.

Bu suçun cezası üç aydan 1 yıla kadar hapis. Delil durumuna göre dava açılıp komşunuz ceza alabilir.

Son çare, birleşip o daireyi satın alarak “kötü komşunuzdan” kurtulabilirsiniz.

Hürriyet

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 05:49
YORUM EKLE