banner53

Bina Yöneticisi Maaş Alabilir mi?

Apartman ve sitelerde kat maliklerince seçilen yöneticiler bina için harcadıkları mesaiye karşılık maaş alabilirler mi?

Bina Yöneticisi Maaş Alabilir mi?

Apartman yöneticisinin kat maliklerinin ortak kararı ile kat maliklerinin dışında seçilmesi durumunda alacağı maaş yapılan sözleşme ile belirlenmekte olup sözleşmede yer alan tutar kadar ödeme yapılmaktadır.

Kat maliklerinin arasından yapılan seçimlerde ise apartman yöneticisi ödemesi gereken aylık apartman aidatı tutarının yarısından muaftır.

Ancak bu konuda karar yine apartman yönetimine aittir ve sözleşmede yer alır. Bu konuda uygulanan maddeler ve bu maddelerde yer alan hükümler ise şu şekilde;

Madde 25: Kat Malikleri arasından atanmış yöneticinin normal Yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa hangi oranda katılacağı Kat Malikleri Kurulunca kararlaştırılır.

Bu konuda karar alınmamışsa; yönetici görevde bulunduğu süre içinde, payına düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.

Yönetici dışarıdan seçilmişse, alacağı ücret ve şartları, yönetici atanırken kat malikleri tarafından belirlenir ve karara bağlanır.

Kat Malikleri Kurulu’nca atanan yöneticiye, bu görevi sebebiyle bir yer tahsis edilmişse; sözleşmesi herhangi bir sebepten ötürü feshedildiği takdirde, yönetici adı geçen yeri en geç 15 gün içinde boşaltmak zorundadır. Bu konuda, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

Yöneticinin ücreti; kat malikleri tarafından, arsa payları oranında ödenir.

Madde 40: Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir. Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir.

Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.

Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır.

Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 02:47
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER