banner53

Bina Ortak Alanlarında Gürültü Sorunu ve Çözüm Yolları

Bina ortak alanında bulunan su pompası, kazan, hidrofor gibi aletler üst veya yanda bulunan dairelerde gürültü sorunu yaşatabiliyor. Böyle bir durumla karşılaşan kat maliki ne yapabilir? İşte yanıtı...

Bina Ortak Alanlarında Gürültü Sorunu ve Çözüm Yolları

Müteahhidin planlama ve yeteri kadar ses izolasyonu yapmamasından kaynaklı bu tip srunlarda yapılaması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz;

-- Eğer evi müteahhitten alınmış ve 5 yılı geçmemiş ise müteahhitten izolasyon yapılmasını talep edebilir, ayıplı ve eksik mal satış işlemi dolayısı ile dava açabilirsiniz. 

-- 5 yıl geçmişse; ortak tesisat olanının olduğu bölgenin zemin ve duvar izolasyonlarının yapılması veya daha sessiz makinelerle değiştirilmesini isteyebilirsiniz.

-- Sorunu çözecek alımların ve onarımların yapılması konusunda kat malikleri kurulunu zorlayabilir, eğer zaman tahammülünüz yok ise yöneticinize bir noter ihtarnamesi ile sorunun giderilmesi yönünde kat maliklerine çağrı yapılması ve olağan genel kurulda karar alınması için ihtar edebilirsiniz.

-- Yönetiminiz ilgili harcamanın yapılması için malikler kurulunu toplantıya çağırmalıdır (zorunda değil) veya ilk toplantıda maliyeti hesaplayıp gündeme alarak yatırım projesini oylatmalıdır. (Yönetici ancak kat malilerinin 1/ 3 veya denetçinin isteği sonucunda olağanüstü olarak genel kurulu toplamakla mükelleftir.)

-- Eğer kat malikler kurulu talepleri onaylamaz ise tüm kat maliklerine bu kusurlarından dolayı dava açabilir ve mahkeme kararı ile izolasyonun yapılmasını veya sizin çözümünüz olan alım ve onarımların yapılamasını sağlayabilirsiniz.

Tüm kat malikleri gibi sorun yaşayan malikin de huzuru önemlidir. Bu tip sorun yaşayanların ihtar çekmekten ve dava açmaktan çekinmemesi gerekir. Burada sorun gidirilinceye kadar ilerleneceği diğer maliklere hissettirilmeli yani kararlı olunmalıdır.

GÜRÜLTÜ SORUNUNUN HUKUKİ BOYUTU

Gürültü; istenmeyen , rahatsız eden ses şiddeti olarak tanımlanabilir. Ancak rahatsızlık subjektif (kişiden kişiye değişen) bir kavramdır. Kimin neden rahatsız olacağına rahatsız eden dahi karar veremez.

Bu sebeple rahatsızlığın bir ölçüsü yoktur. Rahatsızlık kişiye, zamana ve mekana bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle esasen rahatsızlık verilen davranışın uzman bilirkişi tarafından belirlenmesi gerekir.

Kabul edilebilir ölçüler açısından "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği", Polis Vazife Ve Selahiyet Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Md.18 ve Md 19 çerçevesinde  gürültünün ispatı,

Belediyelerin Çevre Koruma Müdürlüklerince "Yetki devri yapılan belediyeler, belediye sınırları ve mücavir alan içinde gürültü kaynaklarını programlı, programsız veya şikâyetlere istinaden denetlemek, Yönetmeliğin ihlalinin tespiti halinde idari yaptırım uygulamakla görevlidirler", 

Kolluk Kuvveti ( karakol , 155) "Şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde ve gerek dışında saat 24 ten sonra her ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanlar polisçe menolunur. Bu yasağı dinlemeyenler hakkında ceza kanununun 546 ncı maddesine göre takibat yapılır. Zabıtadan izin alınarak yapılacak düğün ve müsamere ve balolar bu kayıttan müstesnadır." ve nihayetinde Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından atanan bilirkişilerin raporu ile ispatlanabilir.

Gürültü hususunda  işin hukuki yanı ayrı bir meseledir. Komşulukta önemli olan karşılıklı anlayıştır.

Komşular, örneğin müzik eğitimi alan çocuklara tahammül edecek. Ancak müzik eğitimi alan çocuğun ebeveynleri  de bu tahammülü arttırmak için ellerinden geleni yapacaklar.

Müzik eğitiminde çalışma süresinin uzunluğu, kısalığı, periyodu değildir önemli olan. Yada çocuğun eğitimi de değildir konu.

Zevk olarak da çalabilir, hobi olabilir. Yani bir gürültünün kaynağının sebebinin meslek olması o gürültüyü haklı hale getirmez.

Gürültü konumuz KMK Madde 18 ile ilgilidir. 

Maddenin bir kısmı BİRBİRLERİNİ RAHATSIZ ETMEMEK üzerine kuruludur :

Kat mâliklerinin, apartmandaki diğer sakinlerin huzur ve rahatını bozacak şekilde gürültü yapmamaları; çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırıp çağırmamaları, yüksek sesle şarkı söylememeleri, dans etmemeleri, her türlü çalgı âletini, radyo, televizyon, müzik seti gibi cihazları yüksek sesle çalmamaları; çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ve benzerlerini gürültülü bir şekilde çalıştırmamaları; uygun olmayan saatlerde tamirat yapmamaları özellikle saat 22.00'den sonra sessizliği bozacak ve başkalarının uykusuna engel olacak şekilde harekette bulunmamaları gerekir.

Rahatsızlık, sübjektif bir kavram olduğu için kişiye, zamana ve yere bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle rahatsızlık verdiği ileri sürülen davranışın, niteliğinin "Uzman Bilirkişi" tarafından belirlenmesi gerekir.

Kat mâlikleri, "Gürültü oluyor" diye çocukların bahçede oynamalarını yasaklayamazlar!

Oynamak, çocukların hakkıdır ve bu haklarının tamamen ellerinden alınması doğru değildir. Bundan dolayı, kat mâlikleri gürültü oluyor diyerek çocukların bahçeye çıkıp oynamasını gün boyu önleyecek bir karar alamazlar ve bu konuda dâva açamazlar.

Ancak, apartman sâkinlerinin öğle uykusu saatlerinde çocukların bahçede oynamaları yasaklanabilir.

Demek oluyor ki oynamak, müzik dinlemek, müzik aleti çalmak gibi haklar yaşayanların elinden alınamaz.

ÇÖZÜM...

Konuyu bir iddia haline dönüştürmeyelim. 

Akşamları 22:00 ve Sabah 07:00 saatleri arasında  enstrüman çalışmaları yapmayalım, yüksek sesle müzik dinlemeyelim. 

Bu eylemleri  komşunuzun yatak odası veya kendi çocuklarının çalışma veya uyuma odaları üstünde yapmayalım.

Eğer imkanımız varsa ve oda sayısı fazla ise komşumuz ile görüşerek onun fazla kullanmadığı bir odanın üstünde yapılmasına imkan verelim veya salonumuz gibi nispeten tüm dairelerin eğlenme, oturma - dinlenme haricindeki işler için -  amaçla kullandığı bir oda veya büyük mahalde yapılmasını sağlayalım.

Bütün bunları yaptıktan ve iyi niyetinizi gösterdikten sonra komşunuz hoşgörülü olacaktır. Olmayacaksa kendi sorunudur. Ortak yaşam anlayışı bir ölçüde katlanmayı gerektirir.

Kanun gece 22:00 'den sonrasını sınırlamıştır. Bir de biz anlayış olarak sabah 07:00'yi öneriyor ve bu saatler arasında tüm sakinlerin daha çok gürültülü faaliyetten uzak durmalarını öneriyoruz.
 

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, 04:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER