Babanın Borçları Nedeniyle Çocuğuna Haciz Gelir mi?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Babam köyde tek başına ikamet ediyordu. Fakat sağlık sorunlarından dolayı artık benim yanımda kalıyor. Ben evliyim, ikametgahını bizim eve aldık. Borçları bizi bulur mu? Eşim de çok huzursuz, bu yüzden zarar görür müyüz?" sorusunu cevapladı.

Babanın Borçları Nedeniyle Çocuğuna Haciz Gelir mi?

Önce genel kuralı hatırlatayım; borç, borçlanan kişi için ödenecek bir yükümlülüktür.

Yani (A) kişisinin borcu için (B) kişisine başvurulmaz. Okuyucumun olayında da baba borçlu, babanın borcu için oğluna başvurulmaz.

Şayet bir gün alacaklısı, babaya başvuracaksa, onun malvarlığına gidecek, haciz gerekecek ise onun mallarına haciz tatbik edecektir.

Okuyucumun olayında olduğu gibi borçlu ile birlikte oturuluyorsa dahi alacaklı yine borçlunun mallarını bulup, onlar üzerine haciz tatbik edecektir.

Birlikte oturulan hallerde evdeki mallar kimindir? Bu ayrımı yapmak bazen zorlaşabilir.

Böyle bir durumda şayet haczi kabil malların haczi yoluna gidilirse, bunların faturası ibraz edilerek malların borçluya ait olmadığı belgelenir.

Ancak her zaman elde malların faturası bulunmayabilir. Bu durumda da malların babaya ait değil, evde birlikte oturan evlat ve ailesine ait olduğu beyan edilerek istihkak iddiasında bulunulur.

İcra memuru bunu tutanağa geçirir ve duruma göre taraflara iddiasını ispat etmek üzere dava açması için süre verir.

Dolayısıyla bu konuda ‘kesin zarar görürsünüz’ demek mümkün değildir ama bir ihtimaldir ki bir haciz işlemine muhatap olabilirsiniz.

Ama bu sizin mallarınızın kesinlikle ‘haczine neden olur’ denilemez. Borç sizden istenemez.

Hele hele sizin ‘aracınıza veya bankadaki paranıza haciz tatbik edilir’ denilemez. Yani bu açıdan riskiniz sıfırdır.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021, 07:36
YORUM EKLE