banner53

Aynı Binada Birden Fazla Konutu Olanın Genel Kurulda Kaç Oy Hakkı Vardır?

Bir kat malikinin sahip olduğu bağımsız bölümleri sayısı ne olursa olsun , sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz...

Aynı Binada Birden Fazla Konutu Olanın Genel Kurulda Kaç Oy Hakkı Vardır?

'Bir iş merkezinde 50 ofisten 20'si bir kişiye ait. Bu durumda bu kişinin sahip olduğu birim basına (Yani yirmi ofise 20 oy hakkı mı vardır?) Bu durum diğer mal sahiplerinin hiç bir talebini yerine getirememesi sonucunu doğuruyor. Ayrıca konut veya iş yeri olması durumu değiştirir mi?'

OY SAYISI MÜLK SAYISINA GÖRE DEĞİL

Bir kat malikinin sahip olduğu bağımsız bölümleri sayısı ne olursa olsun , sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.

O halde 50 ofis bağımsız bölümü olan bir anayapıda bir malikin en fazla oy kullanacağı bağımsız bölüm büro sayısı 50/3= 16,66 olduğundan en fazla oy kullanacağı sayı 16 dır. Oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.

Yani sorduda geçen 50 bağımsız ofis olan yapıda 20 bağımsız bölüm sahibi olan kat maliki en fazla 16 bölüm ofisi için oy hakkına sahiptir.

Bu durum ofis, iş yeri veya konut için değişmez.

VEKİLİN OY SAYISI

Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. 20 bağımsız bölümü olan kişi diyelim ki genel kurula gelmedi ve vekil tayin etti?

Bir vekil yeterli mi? Hayır! Yeterli değil? Peki Neden?

Çünkü, bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. O halde 50 bağımsız bölüm olan bir yapıda yüzde 5 'i 2,5  olduğundan bir vekilin en fazla oy kullanacağı sayı 2 dir. Oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.

Eğer bu malik bağımsız bölümlerinin 16'sının da vekil eli ile temsil edilmesini istiyorsa o halde toplantıya 8 vekil (8x2 oy=16) göndermelidir. Bu malik örneğin 9 (9x2 oy=18) veya 10  (10x2 oy=20) vekil göndererek bağımsız bölümlerinin 18'inin veya tamamının temsil edilmesini sağlayamaz.

Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.

Yani örneğin anayapı 30 bağımsız bölüm daireden oluşmş olsun. Bu halde bir vekil en fazla 2 kişiye vekalet edebilir veya yapı 10 bağımsız bölüm daireden oluşmuş olsun, bu halde bir vekil en fazla yine 2 kişiye vekalet edebilir.

Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz, oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.

Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. 

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 04:25
YORUM EKLE
YORUMLAR
Islam arslan
Islam arslan - 1 ay Önce

80 haneli 2 blok li bir sitede dis cephe mantolama yaptirmak istiyoruz.15 daire bir kişiye ait olduğun dan çoğunluğu sagliyamiyoruz. 15 daire sahibinin kaç ımza atma yetkisi vardır.

EMLAK GÜNDEMİ: Bir kat malikinin sahip olduğu bağımsız bölümleri sayısı ne olursa olsun , sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz. Bu durumda 80 daireli bir sitede bir kat malikinin en fazla 26 oy hakkı vardır. Yani 15 dairesi olan kişi 15 oy kullanabilir.

SIRADAKİ HABER