Arsa Şuyulandırma Nedir?

İmar kanunun 18. maddesi gereğince imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkili oluyor. Bu uygulama işlemlerin tamamına şuyulandırma adı veriliyor.

Arsa Şuyulandırma Nedir?

Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılıyor.

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortaklık payı" olarak düşülebiliyor.

Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde otuzbeşini geçemiyor.

18. Madde İmar Uygulamalarına başlanılması idari bir kararla gerçekleşir. Bu kararda, düzenleme bölgesi belirlenir.

Düzenleme alanı seçilirken konut yönünden gelişme alanları ve umumi hizmetlere ayrılan alanların herkese dengeli dağıtımı ilkelerine dikkat edilir.

Bunun dışında düzenleme sınırının tespitine ilişkin varsa imar planı, yoksa yönetmelik kurallarına uyuluyor. 

Bu aşamadan sonra birtakım ön çalışmalar yapılarak mülkiyete ilişkin bilgiler tespit ediliyor.

Halihazır harita yenilenir, uygulamaya yönelik özet cetveli, tahsis cetveli, ada dağıtım cetveli, DOP hesabı cetveli ve kadastro ayırma çapı cetvelleri düzenlenir.

Bundan sonra mümkün mertebe aynı yerden imar parseli verilmesi ana ilkesi uygulanır. Zorunluluklar nedeniyle aynı yerden imar parseli verilmesinin mümkün olmadığı taktirde, en yakın yerden parsel verme yada hisselendirme yapılıyor.

Dağıtım ve tahsis müstakil, hisseli ve kat mülkiyeti esasına göre yapılabiliyor.

Taşınmazlarda Şuyu Uygulaması

Ülke genelinde mevcut taşınmazlar üzerinde, yasal koşullar gerektirdiğinde Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince imar uygulamaları yapılmaktadır.

Bir imar uygulama örneği olarak şuyulandırma, var olan bir arsanın kamu kurumları veya belediyeler tarafından kullanım hakkına bağlı olarak farklı parsellerle birleştirme çalışması ile birlikte hisseli bir şekilde mal sahibine ya da diğer ilgililere kat mülkiyeti ya da arsa olarak sunulması işlemidir.

Şuyulandırmanın yasal dayanakları, 3194 sayılı İmar Kanunun 18’inci maddesi ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’un 10/c maddesidir.

3194 sayılı İmar Kanunun 18’inci maddesi gereğince, imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.

Islah imar planı yapılmış ve yapılacak bölgelerde bu Kanun kapsamına giren ve tapu tahsis belgesi verilen hazine arsa ve arazileri, iktisap tarihine bakılmaksızın aynı amaçta kullanılmak üzere ilgili belediyelere devredilir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Yasin çağlayansudur
Yasin çağlayansudur - 1 yıl Önce

Market gölgelik adı altında sundurma yapıyor altına manav acıyor bunun bir yasaldayanağı varmı saygılarımla

reis
reis @Yasin çağlayansudur - 1 yıl Önce

Burası türkiye herşey serbest yeterki yakalanma:)))

Gürbüz Alhan
Gürbüz Alhan - 10 ay Önce

Bizim ev belediyenin arsasına 8 metre girmiş belediye bize parasını öde etti tekrar yeni tapu vermesi gerekir mi

EMLAK GÜNDEMİ: Tapuda mutlaka düzelttirme yapın.

MUHAMMET TOPKAYA
MUHAMMET TOPKAYA - 9 ay Önce

Merhaba

97 yılında evimizin önündeki yol genişletildiği için bizim arsamızdan 39 m2 aldı belediye. Arsa 271 m2 iken 232 m2 kaldı. şuyulandırma olarak tapu vermişler o zamanlarda. Bunun için hak talep edebiliyor muyuz belediyeden

SIRADAKİ HABER