banner53

Apartmanlarda Toplanan Aidat ve Avans Nedir? Aidat Nasıl Düşürülür?

Apart veya sitelerde zaman zaman yönetimce toplanan ücretler vardır. Bina giderleri için kullanılan bu ücretlerden aidat ve avans en sık tartışılan konulardan. Peki aidat ve avans nedir?

Apartmanlarda Toplanan Aidat ve Avans Nedir? Aidat Nasıl Düşürülür?

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez'in Yazısı...

Aidat nedir?

İşletme projesinde her bağımsız bölüme düşen yıllık miktar 12 aya bölünerek bulunan, genelde sakinlerin ödeyeceği (TL) cinsinden gidere, katılım payına aidat denir.

Avans nedir?

Aidat dışında hayatın doğal akışı, müdahale, zaman ve/veya doğal olaylar sebebiyle, veya mahkeme kararı ile oluşabilecek detaylı tamir, bakım, malzeme edinimi veya ek bir işin yapımı gerekliliği sonrasında onaylanmış ve bağımsız bölüm başına hesaplanmış-muhasebelleştirilmiş ve belli bir ödeme planı yapılmış, genelde maliklerin ödeyeceği ücrete avans denir.

Avans ile aidat arasındaki fark nedir?

Aidat, sitenin sürdürülebilir daha temiz, daha bakımlı, daha güvenli bir yaşam alanı olması için yukarıda tanımı yapılan giderlerden oluşurken; avans daha çok demirbaşa yönelik ve defaten işlemler hakkınadır.

Asıl fark ise avansın muhatabı sakinler değil maliklerdir. Aidatlar ise sakinleri ilgilendirir ve kira sözleşmesinde maliklerce kiracıların ödemesi için maddelerde yer alır.

Aidat miktarı ne olmalı, nasıl düşürülür?

Aidatlar, işletme projesinin alt dosyaları ile hazırlanması ile sağlıklı olarak ortaya çıkar. Aidatların düşüklüğü bir sitenin emlak değerinin artışında büyük rol oynar.

Aidatların düşük olması yönetim becerisi ile sağlanabilir. Yönetim ve denetim kurulları, temsilciler kurulunca yetkilendirilmiş kişilerden oluşur, ancak bu üyeler in her birinin kendi profesyonellik alanı ile site yönetim profesyonelliği ayrı birer kavramdır.

Eğer site, bir yönetim firmasından hizmet yoluyla işlerini yürütmeye karar vermişse, dolayısı ile firmanın bir karı, yönetim gideri ve bu hizmetini fatura etmesinden dolayı da ek bir vergi oluşacaktır.

Bu durumda aidatlar da yüzde 25’e kadar varan bir artış söz konusudur.

Yönetim, siteyi kendi kadrosu ile yönetmeye kalkınca da tecrübe ve akademik özelliklerden oluşan yönetim becerilerinden yoksun kalabilecektir.

Sonuçta karma bir tarz seçilerek site yönetim danışmanlığı hizmeti alınarak hem kalite hem de giderler optimize bir yaklaşımda hizmet alınabilir, verilebilir.

Aidatları düşük tutmanın bir yolu da KMK madde 10’da belirtilen ortak alanların varlığıdır. Bu alanlar kiraya verilerek elde edilecek gelir aidatların düşmesini sağlayabilecektir.

Bunun yanında aidat dışı gelirler elde edilebilir. Bu gelirler de aidatların düşük olmasını ve-veya hizmetlerin zenginliğini ve kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Kurul üyeleri aidat öder mi?

Bu konu KMK madde 40’da düzenlenmiştir. Ancak asıl olan bu konunun önceden yönetim planında açıkça tanımlanmasıdır.

Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır.

Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2020, 10:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER