banner53

Apartmanlarda Kapıcı Çalıştırmak Zorunlu mu?

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, apartman veya sitelerde kapıcı çalıştırılması yönünde yasal bir zorunluluk yok. Ancak, imar yönetmeliğinde tanımlanan kimi yapılarda kapıcı bulundurma zorunluluğu bulunuyor.

Apartmanlarda Kapıcı Çalıştırmak Zorunlu mu?

Kat malikleri kurulunun çoğunluğu ile alacağı bir kararla kapıcı çalıştırılması ya da kapıcının işten çıkarılması yönünde karar alınabiliyor.

İşten çıkarılan kapıcıya çalıştığı süre ile bağlantılı olarak ihbar ve kıdem tazminatı, izin, fazla çalışma ücreti gibi diğer yasal hakları ödenmeli ve ibraname düzenlenmesi gerekiyor.

Aksi taktirde kapıcının açacağı bir dava ile karşı karşıya kalma ihtimalimiz oldukça yüksek olacaktır.

Kat Mülkiyeti Kanunu 20. madde:

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. 

KAPICI ÇALIŞTIRMANIN ZORUNLU OLDUĞU YAPILAR

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında apartman görevlisi bulundurma zorunluluğu ile ilgili esaslar yer alıyor.

Yönetmelik gereğince; katı yakıt kullanılan ve bağımsız bölüm sayısı 30'u geçen binalarda bir adet kapıcı dairesi, 75 bağımsız bölümü aşan binalarda iki adet kapıcı dairesi olma zorunluluğu bulunuyor.

Doğalgaz veya akaryakıtla ısınan binalarda ise bağımsız bölüm sayısı 50'yi geçen binalarda bir adet, 150'yi geçen binalarda ise artık ikinci kapıcı dairesi inşa etme zorunluluğu bulunuyor. 

Bina içlerindeki kapıcı dairelerinin minimum alanları ise brüt 40 metrekare olarak belirleniyor. Bununla birlikte, kapıcı daireleri ışık almayan alanlara yapılamıyor.

Kapıcı bulundurma zorunluluğu esasları:

MADDE 34: Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, (c) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “0,90 cm” ibaresi “(0.90) m.” olarak değiştirilmiştir.

a) Konut kullanımlı olup bağımsız bölüm sayısı 30’dan fazla olan ve katı yakıt kullanan kaloriferli veya kalorifersiz binalar için bir adet kapıcı dairesi yapılması zorunludur. Birden fazla yapı bulunan ve toplam bağımsız bölüm sayısı 30’dan fazla olan parsellerde de bu hüküm uygulanır, ancak bağımsız bölüm sayısının 75’i aşması halinde ikinci bir kapıcı dairesi yapılır. Ayrıca, birden fazla yapının bulunduğu parsellerde 60’dan fazla bağımsız bölümü olan her bir bina için mutlaka ayrı bir kapıcı dairesi yapılır.

b) Yakıt olarak akaryakıt veya doğalgaz kullanılan konut kullanımlı binalar için bağımsız bölüm sayısının 50’den fazla olması halinde bir, 150’den fazla olması halinde 2 kapıcı dairesi yapılması zorunludur. İlave her 150 daire için ek bir kapıcı dairesi yapılır.

c) Sıraevler düzeninde, ayrık, ikiz nizamda tek bağımsız bölümlü 1’den fazla müstakil konut binası bulunan parsellerde kapıcı dairesi yapılması mecburiyeti aranmaz.

Taşkın riski taşıyan alanlarda kalan binalarda düzenlenecek kapıcı dairelerinin kapı ve pencere boşluklarının alt seviyesi hesaplanan dere kret kotunun en az 1,50 m. üzerinde olmak zorundadır.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2020, 00:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER