Apartmanda Neleri Yapamazsınız? Apartmanda Uyulması Gereken Kurallar 2021

Apartmanda istikrarlı bir şekilde huzurun, sükunetin sağlanabilmesi için belli başlı kuralların olması zorunlu kılınmıştır.

Apartmanda Neleri Yapamazsınız? Apartmanda Uyulması Gereken Kurallar 2021

Komşunuz Sizi Rahatsız Ediyorsa

Öncelikle rahatsızlık veren kişi veya kişilerin uyarılması gerekir Eğer taşkınlık yapanlar kiracı ise ev sahibinin mutlaka olaydan haberdar edilmesi gerekir.

Uyarılar sonuç vermediği takdirde kişi veya kişilerin yaptıkları her taşkınlık bir suç teşkil etmektedir.

Bu durumda alınabilecek en etkili önlem diğer daire sakinlerinin her seferinde ayrı ayrı şikâyetçi olmalarıdır.

Konu ile ilgili şikâyet Sulh Ceza mahkemelerine yapılır Kat mülkiyeti kanuna göre bu çekilmezlik hali süreklilik kazanırsa, diğer daireler tarafından birleşilerek satın alınması da mümkündür.

Bu yolla rahatsızlık veren daire sahibi apartmandan uzaklaştırılmış olur. 

Evcil Hayvan Beslemek Yasak mı?

Yönetim planında aksi belirtilmediği takdirde evcil hayvan beslenemez.

Yönetim planında ne tür evcil hayvanların beslenebileceği özel bir madde ile belirtilebilir.

Evcil olmayan hayvanlar (yılan vb ) hiçbir şartla beslenemez. 

Hangi Durumlarda Komşunuza Dava Açabilirsiniz?

Ortak giderlerden ve avanstan kendi payına düşen borçları ödemediği için, hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra takibi yapılmasına sebep olan; başvuru üzerine ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hâkimi tarafından verilen emre rağmen, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yazılı borç ve yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar eden; kendi bağımsız bölümünü, kumarhane, randevuevi vb yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı hareket eden kat maliki aleyhine, yukarıdaki sebeplerden birinin öğrenilmesi tarihinden itibaren altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak 5 yıl içinde dava açılmalıdır.

Hakları ihlal edilen kat malikleri, açtıkları bu davayla, ihlalci kat malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini talep ederler.

Davanın kazanılması halinde, davalı kat malikine, bağımsız bölümünün dava tarihindeki değeri ödenerek, davalının mülkiyet hakkı, diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilir

Yüksek Sesle Müzik, Kapıların Hızlı Çarpılması, Kapı Önüne Ayakkabı Konulması vb

Bu konuda öncelikle apartman yönetim planınızı incelemenizde fayda bulunmaktadır.

Ancak, böyle bir yazının apartman girişine asılması yerine, gerekli hassasiyetin gösterilmesi için yöneticiye ve kat maliklerine gönderilmesi bize göre daha uygun olacaktır.

Komşunuzdan Rahatsızsanız Ne Yapmalısınız?

Öncelikle bu kişi veya kişilerin uyarılması gerekir. Eğer taşkınlık yapanlar kiracı ise ev sahibinin mutlaka olaydan haberdar edilmesi ve uyarılması gerekmektedir.

Uyarılar sonuç vermediği takdirde kişi veya kişilerin yaptıkları ver taşkınlık bir suç teşkil etmektedir.

Bu durumda alınabilecek en etkili önlem diğer daire sakinlerinin her seferinde ayrı ayrı şikayetçi olmalarıdır. Bu şekilde Sulh Ceza Mahkemelerine başvurabilirsiniz. 

Böylesi bir durumun aynı zamanda bir çekilmezlik hali oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. Maddesi uyarınca rahatsızlık veren dairenin diğer daireler tarafından birleşilerek rayiç bedel üzerinden satın alınması da mümkündür 

Orta Temizlik Günü Belirlenebilir mi?

Bu konuda apartman yönetim planınızı incelemenizde fayda vardır.

Yönetim planınızı yöneticinizden veya tapu sicil memurluğundan temin edebilirsiniz.

Zira, bu konuda açık yasal bir düzenleme bulunmamaktadır 

Balkonda Halı Silkelemek Yasak mı?

Öncelikle bu konuda apartman yönetim planınızda bir hüküm olup olmadığını incelemenizde fayda vardır.

Ayrıca, Kat Mülkiyeti Kanununun 18 maddesinde, kat maliklerinin doğruluk kurallarına uymaları ve birbirlerini rahatsız etmemeleri hususu düzenlenmiştir.

Bu nedenle, yönetim planınızda konu ile ilgili özel bir düzenleme yok ise, KMK 18 maddesi doğrultusunda halı silkelenmesi uygun olmayacaktır.

Kaloriferli Binada Soba Yakılabilir mi?

Öncelikle, apartmanınızın yönetim planını inceleyerek bu konuda bir düzenleme bulunup bulunmadığını tespit etmelisiniz.

Ayrıca, bulunduğunuz yer Sulh Hukuk Mahkemesinde dava ikame edebilirsiniz 

Balkonda Mangal Yakılabilir mi?  

Bu konuda öncelikle Apartmanınızın yönetim planının incelenmesinde fayda vardır.

Ayrıca, Kat Mülkiyeti Kanununun 18 maddesinde, kat maliklerinin doğruluk kurallarına uymaları ve birbirlerini rahatsız etmemeleri hususu düzenlenmiştir.

Gürültü Yasağı Saat Kaçta Başlıyor?

Kat Mülkiyeti Kanununun 18 maddesi hükmü "Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler " düzenlemesi yer almaktadır.

Bu konuda apartmanınıza ait yönetim planını incelemenizde fayda vardır Ancak, sorunuzda belirttiğiniz şekilde saat sınırlamasına ilişkin yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.

Apartmanda Uyulması Gereken Kurallar 2021

Olabildiğince komşuları rahatsız edebilecek gürültülere sebebiyet vermekten kaçının. Özellikle de yasal olarak korunan gece saatleri (22.00 - 06.00) ve dinlenme saatleri (iş günleri 06.00 - 07.00 ve 20.00 - 22.00 ve genel olarak Pazar günleri ve tatil günleri) esnasında. Öğlen dinlenme zamanı 13.00 - 15.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

Dairelerde müzik çalma süresi günde en fazla bir saat olup 20.00 - 09.00 ve 13.00 - 15.00 arasında yapılmamalıdır. Bu kuralların dikkate alınması ve gerektiğinde komşulardan izin istemenin gerekliliği bilinmelidir. Davul elektronik gitar ve gayda vb. yüksek sesli çalgılar evde çalınabilecek türde enstrümanlardan olmayıp diğer apartman sakinlerinin haklarına saygı göstermek adına apartmanlarda çalınmasına izin verilmemektedir.

Yüksek sesle müzik ve televizyon izlenmemeli ve komşuları rahatsız edecek derecede gürültü yapılmamalıdır. 

Blok çevresine, asansörlere, merpen sahanlıklarına ve diğer ortak alanlara çöp atılmamalıdır.

Balkon ve pencerelerden temizlik günü harici silkeleme işlemi yapılmamalıdır. 

Apartman kapsamında kullanılan ortak alanlara özel eşya bırakılmamalıdır. 

Daire içindeki tadilatların çok erken ve çok geç saatlerde, hafta sonu tatillerinde ve resmi tatillerde yapılmamalıdır. 

Daire içinde binanın yapısını riske edecek derecede taşıyıcı duvarın kırılmamalıdır. 

Daİre balkonlarının orijinal rengin haricinde bina bütünlüğünü bozacak renge boyanmamalıdır.

Bina dışına çamaşırlık ve buna benzer aparatların asılmamalıdır.

Her türlü çöp (kül, şişe, teneke kutu, mutfak çöpü vs.) sadece çöp bidonlarına dökülmelidir. Balkondan aşağı atılmamalıdır. Aynı şekilde yemek artıkları gibi maddeler, hayvan beslemek için camdan atılmamalı, belirlenen yerlere konulmalıdır.

Apartman dış kapısı güvenlik gereği kapalı tutulmalıdır. Yabancı kişilerin binaya girmesi konusunda tüm sakinler bilinçli davranmalı, tanımadığı kimseler için kapıyı açmamalıdır.

Apartman daire kapılarının önlerine ayakkabı, ayakkabılık, terlik gibi özel eşyaların bırakılmaması gerekmektedir. Temizlik sırasında bina görevlisinin yaşayacağı zorluk düşünülmeli, kapı önleri boş bırakılmalıdır.

Asansör ve ortak alanlarda sigara içilmemeli, kişisel eşyalar bırakılmamalıdır.

Ortak alanların temizliği konusunda tüm sakinler titiz davranmalı, herhangi bir kirliliğe sebebiyet vermişse görevli bilgilendirilmeli, temizlik aşamasında yardım edilmelidir.

Bina sakinleri bilgi afiş panosunu düzenli olarak takip etmeli, aidat ödemeleri, faturalar ve gerekli bilgilendirmelerden düzenli olarak haberdar olmalıdır.

 Apartmanda uyulması gereken kurallar dikkate alınmadığında ve bunun sonucunda doğacak tüm hasarlardan, ihbar zorunluluğunda doğan tüm zararlardan apartman sakinlerinin sorumlu olacağı unutulmamalıdır. Güvenli, huzurlu, temiz bir ortam için toplu yaşam kuralları, apartman kuralları veya diğer bir tabirle apartmanda yaşama kuralları tüm apartman sakinlerinin sorumluluğundadır ve herkes buna uymak zorundadır.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2021, 04:29
YORUM EKLE