Apartman Yönetim Planı Ne Demek?

Apartman yönetim planı, apartmandaki yönetimi, apartmanın kullanım şeklini ve sebeplerini, apartmanın yönetici ve denetçilerinin kazancı gibi meseleleri kapsar.

Apartman Yönetim Planı Ne Demek?

Apartman yönetim planı, apartmandaki bütün hak sahiplerini ilgilendiren bir sözleşmedir. Bir anlaşmazlık çıktığında apartman yönetim planından yararlanılabilir. Eğer durum için geçerli bir hüküm yoksa, Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve genel hükümlere bakılır.

APARTMAN YÖNETİM PLANI İÇİN ÇOĞUNLUK OYU

Aparman yönetim planını yapmak veya içerisinde herhangi bir değişiklik yapabilmek için bütün kat sahiplerinin 4/5’ünün oyu gereklidir. Yapılan değişiklikler de kat maliklerini, yöneticileri, denetçileri bağlayıcı niteliktedir.

Kat mülkiyeti kütüğünün ‘beyanlar’ kısmında yönetim planının ve yapılan değişikliklerin tarihleri belirtiliyor. Bu değişikliklerin yönetim planına iliştirilerek kat mülkiyeti kuruluş belgeleri arasında saklanması gerekir.

Kat malikleri, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtildiği üzere mahkemeye başvurabiliyor.

BİRDEN FAZLA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ OLANIN OYU

Her kat malikinin arsa payı oranından bağımsız, tek bir oy hakkı oluyor. Bir kişinin birden çok bağımsız bölümünün olması durumunda her bölüm için ayrı oy kullanabilmesine rağmen bu oyların sayısı bütün oyların sayısının 1/3’inden fazla olamıyor.

Alınan kararlar sayfa numarası 1’den başlayan ve her bir sayfasında noter mührü olan defterlere yazılır ve kat malikleri tarafından imzalanır.

YORUM EKLE