Apartman Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Apartman Yöneticileri genel anlamda binanın genel yönetim işleriyle ilgilenen, bina defterini tutan ve gerekli belgelerin saklamasından sorumlu kişidir.

Apartman Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Daire sayısı görece az ola apartmanlarda bir kişi yönetici görevini üstlenirken fazla daire sayısına sahip olan binalarda profesyonel yönetim şirketleri yönetici görevini üstlenmektedir.

Apartman yöneticilerin temel bir takım görev ve sorumlulukları vardır. Bu söz konusu görev ve sorumluluklar Kat Mülkiyet Kanunu kapsamında tanımlanmıştır.

Öncelikle yönetici olan birinin yetki alanlarını öğrenmesi için mutlaka kanunu okuması gereklidir. Hatta sadece yönetici değil diğer bina sakinlerinin de yetkilerini ve haklarını öğrenmesi açısından okuması faydalı olacaktır.

Mutlaka her apartmanın noter onaylı bir defterinin olması gerekir. Yöneticinin görevi defteri toplantılarda alınan kararları, ihtar ve tebligatların özetini, tüm giderleri tarih sırasıyla giderlerin belgeleriyle birlikte doğru şekilde kaydetmesi zorunludur. Ayrıca fatura, makbuz ve diğer belgeleri saklaması gerekmektedir.

İşletme projesi yapılması yöneticinin bir diğer görev ve sorumluluğu arasında yer alır. Kat malikleri kurulunda kararlaştırılan bir işletme projesi yoksa yöneticinin hemen bir proje oluşturması gerekmektedir. Projelerin nasıl oluşturulmasıyla ilgili detaylı bilgiyi 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanununda bulabilirsiniz.

Yöneticinin diğer sorumlulukları arasında Kat Mülkiyeti Kanununda belirtildiği üzere ‘yönetici kat maliklerine karşı tıpkı bir vekil gibi sorumludur’. Bu nedenle yönetici kat maliklerine hesap vermekle yükümlüdür.

APARTMAN YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ 

Apartman yöneticisinin görevleri, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. maddesinde belirtiliyor:

-- Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi

-- Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması

-- Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi

-- Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda; eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması

-- Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması

-- Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü

-- Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması

-- Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin onlar adına alınması

-- Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı, dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi

-- Topladığı nakdi miktarları ve avansları yatırmak, gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada ana gayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle kendi adına hesap açtırılması

-- Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020, 04:42
YORUM EKLE
YORUMLAR
Gokhan aslankaya
Gokhan aslankaya - 3 hafta Önce

Slm bizim mutahit kacti %65 lik kismi kendimiz yaptirdik ve iskani aldik ama 4 kisi eksik para verdi vereceğiz dediler vermediler bizde dava açtık ama yoneticiye yetki verildi imza toplandı dava açtık bilirkiside bizim lehimize cıktı ama mahkeme davayı düşürdü ne yapmamiz lazım yöneticinin dava hatlı yoktur diye bi madde varmis