Apartman Yöneticisi Seçilemez ise Ne Yapılır? Süresi Dolmadan Yönetici Değiştirilebilir mi?

Apartman yöneticisi ya da site yönetim kurulu, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu ile seçilir. Peki yönetici veya yönetimin seçilemediği durumlarda ne yapılır?

Apartman Yöneticisi Seçilemez ise Ne Yapılır? Süresi Dolmadan Yönetici Değiştirilebilir mi?

8 ve daha fazla bağımsız bölümü olan apartmanlarda yönetici atanması zorunlu olup yasal olarak zorunlu olmasa da 8'den az bağımsız bölümü bulunan apartmanlarda da yönetici seçimi yapılabilir.

Eğer Apartmanda ki bütün daireler bir kişinin mülkiyetinde ise, o kişi kanunen yönetici olacaktır.

Yönetici seçimi, kat malikleri kurulunun olağan yıllık toplantısında yapılır.

Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı (Ocak) içinde toplanır.

İlk olağan toplantıda yönetici seçimi için hem sayı hem arsa payı çoğunluğunun sağlanamaması halinde ikinci bir toplantı yapılarak yönetici seçimi tamamlanmaya çalışılır.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az olamaz.

Kat malikleri kurulunca toplantı yapılamaz veya anlaşma sağlanamadığı için (sayı ve arsa payı çoğunluğu sağlanamaması halinde) yönetici seçilemez ise kat maliklerinden birisi yönetici seçimi için o gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine müracaatta bulunabilir.

Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat üzerine mahkemece seçilecek olan yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olacaktır.

Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden 6 ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemeyecek olup ancak haklı bir sebep çıkması halinde atama yapmış olan sulh mahkemesinden değiştirmeye müsaade istenebilecek ve mahkemece müsaade edilmesi halinde yönetici değiştirilebilecektir.

Süresi Dolmadan Yönetici Değiştirilebilir mi?

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.

Denetçi veya kat maliklerinin 1/3’ünün talep edeceği olağan üstü toplantının yapılmasının sağlanması yöneticinin görevleri arasında olduğundan, bu husustaki istemin yazılı olarak yöneticiye iletilmesi gerekecektir.

Kaynak: Ezgi Esnik Günay Hukuk Bürosu

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2021, 05:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER