Apartman Yöneticisi Seçilemediği Durumlarda Ne Yapılır?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "20 bağımsız bölümlü bir binada denetçiyim. Yöneticimiz uzun zaman yöneticilik yaptı ama sonrasında artık yapamayacağını bildirdi. Yeni yönetici seçimi gündem maddesi ile iki defa toplantıya çağrı yapıldı ama toplantılara gelen olmadı. Binada da çoğunluk kiracı olduğu için oturanlar da ilgisiz. Bu durumda ne yapabiliriz, yönetici seçimini nasıl sağlayabiliriz?" sorusunu cevapladı.

Apartman Yöneticisi Seçilemediği Durumlarda Ne Yapılır?

8 bağımsız bölümden fazla bağımsız bölümü olan binalarda yönetici seçimi şarttır. Ancak bu noktada bir hususa değinme ihtiyacındayım. Yönetici seçimi için sayı ve arsa payı çoğunluğu gerekmektedir.

Şimdi okuyucumun binasına baktığımızda toplantıya katılan bile olmamış, bırakın sayı ve arsa payı çoğunluğu ile yani 11 oyu bulma ihtimalini, toplantı yapılması bile imkansız hale gelmiş.

Böyle bir durumda toplanılamayan her iki toplantı tarihinde tutanak tutulmalı ve iki toplantıda da yasal imkansızlık nedeni ile yönetici seçilemediği için bulunulan mahaldeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak mahkemece binaya yönetici tayini talep edilmeli.

Mahkeme iki toplantının yapılıp yapılmadığına, yapılmış ise yönetici seçiminin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakacak.

Gerçekleşmediği anlaşıldığında da binaya yönetici tayin edecektir.

Bu halde de tayin edilecek yöneticiye bir de ücret belirlenecek ve bu para kat malikleri tarafından ödenecektir.

Yukarıda bir cümle olarak belirttiğim bir hususa özel olarak değinmek isterim.

Dedim ki ‘yönetici seçimi için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun oyu gerekiyor’.

Ancak yapılan toplantıların birincisinde sayı ve arsa yapı çoğunluğu aranır.

Bu nedenle yüzde 99 ihtimalle ilk toplantılarda bu oran bulunmaz ve iş ikinci toplantıya kalır.

İkinci toplantı da katılanla yapılır, yani toplantı nisabı olarak sayı ve arsa payı çoğunluğu aranmaz ama ikinci toplantıda yönetici seçimi yapılır.

Bu seçim yasal değildir, iptal talepli dava açılırsa seçim maddesi iptal edilir.

Yani yöneticinin sayı, arsa payı çoğunluğu ile seçilmesi pimi çekilmiş bir el bombası gibi ihtilaf kaynağı olarak ortada durmaktadır.

Bunun için; yasanın bu maddesi değiştirilmeli, toplantıya katılanların çoğunluğunun oyu ile yönetici seçimi maddesi getirilmelidir.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021, 08:21
YORUM EKLE