banner53

Apartman ve Sitelerde Yedek Yönetici Seçilebilir mi?

Apartman ve site yönetimlerinin icra merkezi konumunda olan yönetici/yönetim kurulu geçici olarak görevini yerine getiremediğinde ya da ansızın görevden ayrıldığında (istifa) ikinci bir kişi ya da kişilerin varlığı şiddetle kendini göstermektedir.

Apartman ve Sitelerde Yedek Yönetici Seçilebilir mi?

Özellikle yöneticilerin görevden zamansız ayrılması durumunda (istifa, ölüm vb. gibi) idari sorunların yaşanmaması, faaliyetlerin devam ettirilmesi ve ihtiyaçların giderilmesinde problem yaşanmaması adına yedek yönetici seçimleri de yapılabilmektedir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Yedek Yönetici Düzenlemesi Var mı?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda “yedek yönetici” seçimine ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir.

Diğer bir ifadeyle herhangi bir maddede yedek yönetici seçiminin zorunlu ya da ihtiyari olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak uygulamada bu tip bir seçime ihtiyaç duyulabilmektedir.  

Kat Mülkiyeti Kanunu her ne kadar bu konuda düzenleme yapmasa da yönetim planında düzenleme yapılmasına da engel durum bulunmamaktadır.

Özellikle büyük ölçekli site yönetimlerinde, toplu ihtiyaçların giderilmesinde aksaklıklar yaşanmaması adına, yedek yönetici seçimi önemlidir ve zorunluluk arz edebilmektedir.

Bu konuda tavsiyemiz her olağan yönetici seçiminde ilave olarak bir de yedek yönetici seçilmesi uygulamasına gitmek yönündedir.

Hukuki alt yapısının oluşturulması adına yönetim planına yedek yönetici seçiminin şart olduğu ve usul kurallarının da eklenmesi ile herkesi bağlayıcı bir hale sokulabilir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER