Apartman Sakinleri Kiracı Çıkarabilir mi? Apartmanda İstenmeyen Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Maliklerden birinin evini kiraya verdiğini ancak kiracının apartmanda sürekli gürültü yaptığını ve geçimsiz olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda diğer malikler bu geçimsiz kiracıyı apartmandan attırabilir mi?

Apartman Sakinleri Kiracı Çıkarabilir mi? Apartmanda İstenmeyen Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Ev sahibinin bu durumla ilgilenmemesi ya da kiracının yapılan uyarılara rağmen gürültüye devam etmesi halinde,diğer malikler kiracının tahliyesini isteyebilir.

Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan esaslara göre, kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurabiliyor.

Gerek kat malikleri ve gerekse bağımsız bölümü her ne sebeple olursa olsun sürekli biçimde kullananlar, bağımsız bölümü, eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak ve diğerlerini rahatsız etmemek zorundadır.

Kiracının komşuluk hukukuna aykırı davranması, diğer apartman sakinlerini rahatsız etmesi durumunda ya da yukarıda belirttiğimiz gibi evin usulsüz kullanımından dolayı oluşan rahatsızlıklar nedeni ile sulh hukuk mahkemesine başvurulabiliyor. Bu noktada kiracının haksız görülmesi durumunda kira sözleşmesi yenilenemiyor ve binadan tahliye edilebiliyor.

Apartmanda İstenmeyen Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Apartmanda belirlenen yasak ve kurallara uymayan kiracılara yönetim uyarıda bulunur.

Yönetim tarafından aldıkları uyarıdan sonra rahatsızlık vermeye devam eden kiracının tahliyesi istenebilir. Tahliye için ilk olarak yönetim ev sahibi ile görüşebilir.

Ev sahinin bu durum ile ilgilenmemesi durumunda ise apartman yönetimi doğrudan “gürültü” nedeni ile evin tahliyesi için dava açabiliyor.

Ayrıca 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) 2 ay ortak gideri ödemeyen kiracının tahliyesi isteme hakkını da veriyor.

Buna göre, kiracının apartman aidat borcunu ödememesi durumunda da bu durum tahliyeye sebebiyet veriyor.

Komşuyu rahatsız etmemek kanuni bir yükümlülüktür. Kat Mülkiyeti Kanununun (KMK) 18. maddesindeki ‘genel kural’ şöyle:

Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Yargıtay’ın da dava yolunu gösteren yerleşik içtihatı şu şekilde:

KMK’nın 18. maddesine göre, kat malikleri, gerek kendi bağımsız bölümlerini, gerekse ortak yerleri kullanırlarken birbirlerini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle yükümlüdürler.

Böyle olunca, davacının, rahatsız edici hareketlerle ilgili iddiasının mahkemece bu madde çerçevesinde araştırılması ve toplanacak kanıtların takdir edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Kişi veya kişilerin yaptıkları her taşkınlık suç değildir. Ancak, tedbir kararına rağmen komşunuz rahatsız etmeyi sürdürürse, savcılığa şikayet edebilirsiniz. Bu durumda toplanan deliller ışığında sulh ceza dava açılır. Alınan tedbir kararına rağmen sorun devam ederse TCK’nın 123. maddesindeki, “huzur ve sukûnu bozmak suçu” ile cezalandırılabilir. Cezası 1 yıla kadar hapistir.

KMK’nun 25. maddesine göre kötü komşudan kaynaklı “çekilmezlik hali” süreklilik kazanırsa, diğer komşular birleşerek o dairenin satın alınmasına son çare olarak başvurabilirsiniz. Hakim, davalı komşunuzun dairesinin mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine yani diğer komşularına arsa payları oranında bedelini ödemek şartıyla devredilmesine karar verir. Böylece, çekilmez hale gelen kötü komşu apartmandan uzaklaştırılır.

Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti başlıklı 25. maddedeki bu haller şöyle:

a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;

b) Ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından 33. madde gereğince verilen emre rağmen bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi;

c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021, 05:14
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER