banner53

Aile Konutu Şerhi Kaldırma Dilekçesi Örneği

Aile konutu, ailenin oturduğu meskendir. Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesi ile ailenin oturduğu konuta özel düzenlemeler ve sınırlamalar yer almaktadır. Buna göre Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutunun kira sözleşmesini fesh edemez veya satamaz.

Aile Konutu Şerhi Kaldırma Dilekçesi Örneği

Aile konutu olan gayrimenkulün maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutun aile konutu olduğuyla ilgili şerh koydurabilir. Tapu kütüğüne şerh konulduktan sonra malik olan eş aile konutunu diğer eşin haberi olmadan satamaz, üzerinde eşinin muvafakati olmadan mülkiyeti sınırlayan işlemler yapamaz. 

Aile konutunda şerhin kaldırılması için Aile Mahkemesi'ne başvuru yapılması gerekiyor.

Peki mahkemeye başvurmak için nasıl dilekçe hazırlanması gerekiyor?

Aile Konutu Şerhi Kaldırma Dilekçesi Örneği 

Aile Konutu Şerhi Kaldırma Dilekçesi Örneğini indirmek için Tıklayınız...

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

 İSTEM SAHİBİ                    :

TC KİMLİK NUMARASI :  

ADRES                                  :  

VEKİLİ                                 :

ADRES                                  :

KARŞI TARAF                    :

 ADRESİ                              :

 AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimiz, karşı taraf … … ile …/ …/ … tarihinde evlenmiştir. (EK 1) Kurulan evlilik birliği, sürekli hale gelen tartışmalar neticesinde temelinden sarsılmış ve tarafların ortak talebi doğrultusunda, … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile sona erdirilmiştir. (EK 2)

2-) Evlilik birliği devam ederken, tarafların fiilen ikamet etmekte oldukları müvekkilimize ait bulunan ve tapuda … ada … parselde kayıtlı olan … … adresindeki daireye, …/ …/ … tarihinde aile konutu şerhi konulmuştur. (EK 3)

3-) Aile konutu şerhinin devamını gerektiren evlilik birliği, …/ …/ … tarihinde sona ermiştir. Müvekkilimizin evlilik birliğinin kurulmasından önce edindiği taşınmaz üzerinde bulunan aile konutu şerhinin kaldırılması istemi ile mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 4721 S. K. m. 194, 254.

HUKUKİ DELİLLER          :

1-Nüfus kayıtları

2-… Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı dosyası

3-Tapu kayıtları

4-Bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, tapuda … ada … parselde kayıtlı olan … … adresindeki dairenin tapu kaydında bulunan aile konutu şerhinin kaldırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına, kara verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER                                  :

1-Nüfus kayıtları

2-… Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı dosyası

3-Tapu kayıtları

4-Bilirkişi incelemesi

5-Bir adet onaylı vekaletname örneği

İstem Sahibi Vekili
Av.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER