banner53

Aidat Ödemek Zorunlu mu? Kiracı Aidat Öder mi?

Apartman ya da sitelerde kat maliklerinin ve kiracıların aidat ödemesi zorunludur. Ödenemeyen aidatlar için mahkeme kararıyla icra takibi başlatılabilir...

Aidat Ödemek Zorunlu mu? Kiracı Aidat Öder mi?

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun Yazısı...

Eşim bina yöneticisi. Binada 12 daireden 3’ü aidat ödemem diye itiraz ediyor. Hukuki yoldan nasıl çözebiliriz?

90 TL aidat ödüyorum. Ancak, yönetici ekstradan bakım-onarım bütçesi altında 90 TL istiyor. Bu parayı ödemek zorunda mıyım? Ödemezsem bir sorun olur mu?

Bu soruları, çok sayıdaki okurumun benzer sorularına da yanıt olacak şekilde Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre yanıtlamak istiyorum. Ev sahibi de kiracı da olsanız, dairenize hiç uğramasanız da düzenli aidat ödemek ve ortak giderlere katılmak zorundasınız.

Çünkü bu kanunla getirilen bir yükümlülük. KMK’nın 20. maddesi şöyle:

“Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.”

İCRA TAKİBİ VE YÜZDE 5 FAİZ

 Apartman yönetim kurulunca alınan kararlara dayalı olan bu tip ödemelerin yapılmaması halinde, yöneticiniz aleyhinize sulh hukuk mahkemesinde dava açabilir.

Apartman yöneticisi ortak gider avansı gibi ödenmeyen aidatların tahsili için de dava açabilir. KMK hükümlerine göre “yönetici” sıfatıyla kendisi ya da diğer kat maliklerinin her biri aidat ödemeyen dairelerin aleyhine, bulundukları yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilirler.

Mahkeme, öncelikle, yönetim planı, yoksa yasa hükümleri dikkate alarak, toplayacağı bilgi ve belgeler ile davalıların sorumlu olacağı borç miktarını saptar ve ödenmesine karar verir.

Kanuna göre aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle yüzde 5’lik gecikme tazminatına da hükmedilebileceğini anımsatmak isterim.

AİDAT ÖDENMEDİ DİYE ASANSÖR KAPATILABİLİR Mİ?

“13 daireli bir binada kiracıyım. Binada yeni yöneticinin kendisinin değil annesinin evi var. Binaya birkaç saat uğruyor. Binada bir kişi aidatını vermediği için asansörü üç ay kapattı. Benim çocuğum hasta. Bu yüzden hastaneden geldiğimde kucağımda eve taşımak zorunda kalıyorum. Ben bir ay evde yoktum. Bir ay da yöneticiyi bulamadığım için iki aydır aidatı veremedim. Asansörün şalteri atmış. Televizyonlarımız merkezi sisteme bağlı ve şalter atınca hiçbiri çalışmıyor. Anahtar sadece yöneticide. Telefonla aradım, sorunu anlattım. O da bana ‘İki aylık aidatı ödemediğim için açtırmayacağını’ söyledi. Ben hukuken ne yapabilirim?”

KMK hükümlerine göre yöneticinin “keyfi” şekilde bir kişi aidat ödemedi diye ortak kullanımdaki asansörü ya da şalteri kapattırmak gibi bir yetkisi yok. Okurum S.O.’ya önerim aidat borcunu ödeyerek, yöneticiden asansörü ve şalteri açmasını istemesi.

Ancak, yönetici buna rağmen açmazsa S.O.’nun da diğer ev sahipleri gibi yöneticinin bu uygulamalarına karşı hâkimin müdahalesini isteme ve dava açma hakkı var.

KİRACI AİADAT ÖDER Mİ?

“22 aydır kiracı olarak oturduğum apartmandan 11 Eylül’de ayrıldım. Aidat 100 TL. Son ayın ödemesini yapmadım. Çünkü Kasım 2016’da ilk yönetim yöneticiliği devrettiğinde kasada 1.876 TL para vardı. 10 aydır toplanan paralarla kasada mutlaka para vardır. Şimdiki yönetime ‘Hesap ekstresini dökün, borcum var ise vereyim, alacağım var ise ödeyin’ diyorum. Ekstre vermiyorlar. Benden ağustos ve eylül aylarına ait 200 TL aidat talep ediyorlar. Ödemezsem avukata vereceklerini söylüyorlar. Ne yapabilirim?

AİDATI ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜSÜNÜZ

B.G. başta olmak üzere okurlarımın benzer sorularını Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) hükümleri çerçevesinde yanıtlamak istiyorum. Okurum B.G., aidatı ev sahibi ile kontratında çıktığı ay aidatı ödemeyeceğine ilişkin bir hüküm yoksa ödemekle yükümlü. Apartman hesabında para olduğu gerekçesiyle aidatı ödememek gibi bir hakkı yok. Ancak hesap ekstresini talep edebilir.

“Kiracılar apartman yöneticisi ve denetçisi olabilirler mi” sorusuna gelince... KMK’ya göre denetçi veya denetim kurulunun kat malikleri arasından seçilmesi gerekiyor.

Bu nedenle kiracılar denetçi olamazken, yönetim planında aksine hüküm yoksa kiracılar yönetici atanabiliyorlar.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2020, 05:35
YORUM EKLE
YORUMLAR
Nurettin Aslan
Nurettin Aslan - 1 ay Önce

Apartman altındaki bir dükkanda iş yapmaktayım. Apartmanın hiç bir hizmetinden yararlanmıyorum. Sadece dükkana ait elektrik ve su saati apartmanın içinde. Asansörü kullanmıyorum, apartman içine girmiyorum. Kısaca apartmana hiç ilgim yok. Buna rağmen benden önceki kiracılar aidat ödedikleri için ben de ayda 30 lira kira ödüyorum. Dükkanın ısınması merkezi sistem değil, dükkanın içindeki kombi ile. Bu duruma göre aidat ödemek zorundamıyım.

EMLAK GÜNDEMİ: Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri aidat ödemek zorunda. Kanun kat malikleri için iş yeri veya mesken ayrımı yapmamış. Dolayısıyla apartman altı dükkanlar da aidat ödemek zorunda. Ancak bina kurul toplantısında karar alınırsa dükkanlar aidat ödemekten muaf tutulabilir.

SIRADAKİ HABER