Aidat Her Daireden Eşit mi Toplanır?

Kat Mülkiyeti Kanununa apartman giderlerine herkes eşit oranda sorumlu iken bazı giderlerden ise daire, ofis, dükkân gibi bağımsız bölüm sahipleri (tapu senedinde gösterilen) arsa payları oranında sorumludur.

Aidat Her Daireden Eşit mi Toplanır?

Bu kapsamda; kapıcı, temizlik, kaloriferci, bahçıvan bekçi, güvenlik giderlerinden herkes eşit oranda sorumludur.

Dolayısıyla bir kişi kendi evinin daha küçük olduğunu ileri sürerek bu giderlere daha az katılması gerektiğini ileri süremeyecektir.

Kat malikleri, ortak yerlerin bakımı, korunması, güçlendirilmesi, onarılması için yapılan giderlerle, ana gayrimenkulün sigorta giderleri ve yönetici aylığına ilişkin giderlere arsa payları oranında katlanacaklardır.

Arsa payı; inşaatın tamamlandığı tarih itibariyle dairelerin, dükkanların, ofislerin sahip olduğu değerin tüm binanın değerine oranlanmasıyla hesaplanan ve tapu senedinde gösterilen değerdir.

Bu doğrultuda dış cephe yalıtım için 200 bin liralık bir masraf yapılması gerektiğinde her kat maliki sahip olduğu arsa payına oranla bu masrafa katılacak olup örneğin 15/100 arsa payına sahip olan dükkan sahibi 30 bin lira, 9/100’lük arsa payına sahip olan daire sahibi ise 18 bin lira ödemekle mükellef olacaktır.

Sitelerde de aynı kural geçerli olup bloğun kullanımına tahsis edilen alanlardaki giderlerden bloktaki tüm kat malikleri, sitenin kullanımına tahsis edilen alanlardaki giderlerden ise sitedeki tüm kat malikleri sorumludur.

Ancak bu kuralların Yönetim Planı ile veya kat maliklerinin kendi aralarında farklı bir şekilde anlaşmasıyla değiştirilebileceğini belirtmek gerekir. Bu kapsamda taraflar, örneğin temizlik ve güvenlik giderlerine de arsa payı oranında katılacaklarını kararlaştırabilecektir.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021, 00:15
YORUM EKLE