Ada ve Parsel ne Demek?

Ada ve parsel emlak terimleri içerisinde yer almaktadır. Sıklıkla duyulan hatta birçok kişi tarafından karıştırılan iki kavram olarak da bilinmektedir.

Ada ve Parsel ne Demek?

ADA NE DEMEK?

Tapu ve kadastro işlemlerinde sıklıkla kullanılan bir terimdir. Adanın anlamı belirli yollarla çevrili olan ve imar planları içerisinde meydana gelen parsel üzerinde yer alan sokak, meydan, cadde, akarsu ya da demiryolu oluşumudur.

Adanın en basit haliyle ifade edilmesi gerektiğinde dört bir yanının doğal ya da yapay engellerle çevrilmiş olması gerekir. Sokak, cadde, demiryolu, akarsu gibi doğal engeller olabileceği gibi sonradan yapılan yapay engellerle çevrilmiş olan parseller topluluğunu verilen addır.

KADASTRO ADASI

Kadastro adası denildiğinde ise kastedilen cadde, sokak, dere, göl, deniz, ark, yol ya da kanal gibi çevresi tamamen kamuya ait olan doğal ya da yapay sınırları bulunan yerlerdir. Bu yerlerin kadastro çalışma alanı ile sınırlı olması ya da devlet demir yolları arazisi ile çevrilmiş parseller olması gerekmektedir.

PARSEL NE DEMEK?

İmar yasaları içerisinde anlamıyla yasaya göre ayrılmış ve sınırlandırılmış arazi parçasına verilen isimdir. Bir parsel için birden fazla kişi oranın sahibi olabilmektedir. Peki parsel sorgulama nasıl yapılır diyorsanız diğer içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Parsel sahibi tek kişi olabilmektedir. Bunun yanı sıra birden fazla kişi de bir parsel içinde orasının sahibi olabilmektedir. Özel kişiler dışında parsel sahibi olabilecekler arasında kamu, özel kuruluşlar ya da vakıflar yer almaktadır. Parsel iki farklı grupta incelenmektedir.

İMAR PARSELİ

İmar parseli; imar adaları içinde yer alan kadastro parseline verilen addır. Bu parsellerin imar planları ve imar mevzuatına uygun olacak şekilde düzenlenmiş hallerine verilen isim olarak adlandırılmaktadır.

KADASTRO PARSELİ

Kadastro parseli; mülkiyeti tescilli olan parsellere verilen addır. Kadastro yapılır yapılmaz kadastro ada sınırları içerinde yer alması gerekir.

PAFTA NEDİR?

Ada ve parsel kavramlarına değindikten sonra pafta ne demek incelemek gerekir.

Pafta denildiğinde kastedilen belirli ölçekteki büyük haritalar içinde planı ya da modeli oluşturan parçaların her biridir.

Farklı şekilde ifade edilmesi gerektiğinde büyük haritaların meydana gelmesinde önemli rol oynayan plan veyahut modeli oluşturma sürecindeki parçalara verilen isimdir. Arazilerin küçültülerek harita üzerindeki yansımaları olarak da ifade edilebilir.

Dilimize Farsçadan gelmiş bir kelimedir. Harita mühendisleri tarafından çizilen birimlerdir. Onaylanma sürecinde görev alan birimler ise Valilikler, Çevre ve şehircilik il müdürlükleri, Karayolları il müdürlükleri, üniversiteler, belediyeler, DSİ gibi önemli kuruluşlardır.

Paftada bulunması gereken önemli bilgiler yer almaktadır. Bunların olmaması halinde eksik çizim yapılmış olur. Kat adedinde, arsa alanına, kullanım amacından, proje denetimi yapan denetçi mimar ve mühendislerin bilgisine kadar önemli birkaç kriter yer almalıdır.

NET PARSEL NEDİR? NET PARSEL ALANI NEDİR?

Net parselin ne olduğunu açıklamadan önce parsel, kadastro parseli, imar parseli gibi kavramları öğrenmek faydalı olacaktır.

--İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçasına parsel denir.

--Kadastro yapıldığı zaman oluşturulmuş, mülkiyeti tescilli parsellere ise kadastro parseli denir.

--İmar adaları içindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şekline imar parseli denir.

Parselin imar planı ile yol, yeşil alan gibi ayrılan kısımlarının terki yapıldıktan sonra kalan alana net parsel alanı denir.

TAKS, KAKS, çekme mesafesi gibi hesaplamalar net parsel alanı üzerinden yapılır.

Örneğin; alanı 2 bin metrekare olan bir parselin imar planı kararı ile 1800 metrekaresi konut, 100 metrekaresi yol, 100 metrekaresi yeşil alan diyelim. Yola ve yeşil alana ayrılan toplam 200 metrekare var. Bu 200 metrekarelik alanın terk edilerek net parsel alanının 1800 metrekare olarak kalması gerekir. Yukarıda da belirtildiği gibi TAKS, KAKS gibi hesaplamalar da 1800 metrekare üzerinden yapılır.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2019, 12:30
YORUM EKLE
YORUMLAR
ahmet meydancı
ahmet meydancı - 12 ay Önce

ada 180.parsel 16 bu ne demek

Sema k
Sema k - 1 yıl Önce

Ada 4 tarafı suyla çevrili olan bir kara parçasıdır ada en küçük şehirdir

Nevzat akdeniz
Nevzat akdeniz - 6 ay Önce

Daire metre karesi öğrenmek istiyorum