2B Arazisi Nasıl Alınır?

Orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen alanlara 2B arazisi denmektedir. Şimdi, 2B arazisi nasıl satın alınır?

2B Arazisi Nasıl Alınır?

Türkiye’de orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri, 2B arazisi olarak ifade edilmektedir.

2B arazisindeki “2b”, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan bir kısaltma olarak ifade edilmektedir. Peki, 2B arazisi nasıl satın alınır? Merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz…

2B Arazsizini Kimler Kullanabilir?

Kadastro işlemi yapılarak orman alanı özelliğini yitirmiş ve orman alanı dışına çıkartılmış, bir daha kazanılmayan veya ıslah edilmeyen arazilere 2B arazileri denmektedir.

2B arazilerini satın alan ve buraya yerleşen köylülerin elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.

2B arazilerini satın alabilmek için defterdarlık, Mal Müdürlükleri ve Ziraat Bankası şubelerine başvurulması gerekmektedir.

Yine ayrıca 2B arazisi almak isteyenler Ziraat Bankası'nın internet bankacılığı üzerinden de başvuru yapabilirler.

2B arazileri her ne kadar orman alanları dışına çıkartılmış araziler olsa da verimli ve korunma altına alınmış topraklardır.

2 B arazileri, Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi rantı yüksek illerde yer alan ve narenciye, seracılık, zeytinlik, mera gibi alanlardan oluşmaktadır.

2B arazileri, Orman Kanunu ile özel koruma altına alınmıştır. Bu yüzden 2B arazilerini satın alanlar yukarıda belirtilen işler dışında ve hayvancılıkta kullanılmaz.

Yine 2B arazilerinde yangınlar sonrası yok olan ağaçların yerine yeni dikimler yapılması ve 2B arazilerini satın alanların da ağaç dikimine katkıda bulunmaları gerekir.

2B Arazisi Nasıl Satın Alınır?

2B arazilerinin, orman köylüsü dışındaki üçüncü şahıslara satışı Anayasanın 169. ve 170. maddelerince yasaktır.

Bu taşınmazların 31/12/2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilecek kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler de hak sahibi sayılıyor.

Bu hak sahipleri de güncelleme listelerinin tescil edildiği veya kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren 8 ay içinde idareye başvurarak, bu taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını istenebiliyor. Hak sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde sonuçlanmaktadır.

Satış bedeli olarak ise rayiç bedeli olan Pazar değerinin yüzde 70'ini ödemek zorundadırlar. 

Kaynak: Sözcü

YORUM EKLE