2020 Tapu İşlemleri Rehberi

Gayrimenkul alım satımında tapu devri işlemi öncesi ve işlemler sırasında yapılması gerekenleri derledik.

2020 Tapu İşlemleri Rehberi

TAPU HARCI ÖDEMELERİ

Emlakkulisi'nde yer alan habere göre, tapu harçları gayrimenkul devir ve iktisaplarında, emlak vergisi değerinden az olmamak şartıyla beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden belirleniyor.

492 Sayılı Harçlar Kanunu'na göre tapu işlemleri, tapu harcına tâbi tutuluyor. Harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor.

Tapu müdürlüğü anlaşmalı bankalarının yanında (anlaşmalı bankalar SMS'te bildiriliyor), satış işleminizi yapmış olduğunuz tapu müdürlüğünden cep telefonunuza SMS olarak gelen 12 veya 13 haneli seri numarası ile tapu harcı, damga vergisi ve döner sermaye bedelini tüm bankaların kredi kartı ile Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ödenebiliyor.

Buna ek olarak e-tahsilat hizmeti veren müdürlüklerden işlem yapıldığında internet üzerinden harç ödemesi imkanı da sağlanmaktadır. Bunun için e-devlet sistemine giriş yaparak tapu harcı borç sorgulama işlemi yapılabiliyor.

TAPUDA SATICIDAN İSTENEN EVRAKLAR

-- Tapu aslı veya fotokopisi

-- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

-- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

-- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

TAPUDA ALICIDAN İSTENEN EVRAKLAR

-- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

-- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

TÜZELSE

-- Mersis numarası ve ticaret sicil no

-- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

-- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

-- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında tapu müdürlüklerince yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarls ilgili usul ve esaslara, Tapu Genel Müdürlüğü tarafından karar verilecek tapu işlemleriyle tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerinde bulunmaları durumunda yapılacak mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerin yapılabilmesiyle ilgili madde eklendi.

TAPU DEVRİNDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

-- Tapu harcı ve emlak vergisi ödemesini kim yapacağı netleştirilmeli

-- Emlakçı ödemesi, tapu, dosya ile sigorta masrafları hesaba katılmalı

-- Uygun banka araştırılmalı, net kredi tutarı ve vade tercihi yapılmalı - (kredi kullanacaklar için)

-- Tapu fotokopisi dâhil, istenilen tüm evrak ile bankaya başvurulmalı - (kredi kullanacaklar için)

-- Ödemenin nasıl yapılacağı netleştirilmeli, banka hesaplarının üst transfer limiti kontrol edilmeli 

-- Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), yaptırılmalı veya geçerliliği kontrol edilmeli 

-- Konutun bağlı bulunduğu belediyeden rayiç bedel alınmalı ve emlak vergisi ödemesi yapılmalı

-- Bankadan ipotek evrakları ile ipotek yetkilisinin bilgileri alınmalı - (kredi kullanacaklar için)

-- Tapu sahibi veya vekili gerekli evraklar ile birlikte tapu müdürlüğüne başvuruda bulunmalı

-- SMS olarak gelen randevu bilgilerine göre harç ödemesi yapılmalı 

-- Bankanın ipotek yetkilisine randevu günü ve saati bildirilmeli - (kredi kullanacaklar için)

TAPU GÜNÜNDE YAPILMASI GEREKENLER

-- Randevu saatinde tapuda tüm alıcılar ve satıcılar (veya vekilleri), kimlik belgeleri ile hazır olmalı

-- Okuma yazma bilmeyen alıcılar ve satıcılar için akrabalık bağı bulunmayan iki şahit getirilmeli

-- Ödenen harç dekontları işlemi yapan memura verilmeli

--  Akit odasında satış evrakları, tüm alıcılar ve satıcılar tarafından imzalanmalı

-- Kredi kullanıldı ise bankada kredi açılış evrakları imzalanmalı  - (kredi kullanacaklar için)

TAPU DEVRİ SONRASI

-- Fatura taşıma işlemleri için ilgili kurumlara gidilmeli

-- Nüfus Müdürlüğüne gidilerek ikametgâh taşıma işlemleri yapılmalı

-- İlgili belediyeye emlak vergisi bildiriminde bulunulmalı

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2019, 13:36
YORUM EKLE